Subscribe:

Pages

လွဳိက္လဲစြာၾကိဳဆိုပါသည္...........

Monday, June 21, 2010

သမၺဳေဒၶဂါထာ (၆)မ်ိဳးဘု၇ားရွိခိုး အပိုင္း(၂)

အေရွ ့ကြ်န္းသမၺဳေဒၶဂါထာ

(က) သမၺဳေဒၶ အဌဝီသဥၥ ၊ သဗၺေတဇံ သဗၺဂုဏံ။

(သမ္ဗုတ္ေဓ အတ္ထဝီသင္စ၊ သပ္ဗေတဇံ သပ္ဗဂုဏံ။)

သဗၺသုခံ လဘတုေမ။

(သပ္ဗသုခံ လဘတု ေမ။)

ဆဝိဆာယာ ဆယီစ ဆာယာ။

(ဆဝိဆာယာ ဆယီစ ဆာယာ။)

(ခ) ပဥၥဗုဒါၶ မဟာေတဇံ၊ သဗၺညဳတ ဥာဏဝရံ ။

(ပင္စဗုတ္ဓါ မဟာေတဇံ၊ သပ္ဗညဳတ ညာဏသရံ။)

သဗၺသတၱရႈ သဗၺဘယာ၊ ဝိနႆႏၱဳ အေသသေတာ။

(သပ္ဗသတ္တရူ သပ္ဗဘယာ၊ ဝိနတ္သန္တု အေသသေတာ။)အေရွ ့ကြ်န္းသမၺဳေဒၶဂါထာနိႆရ

(က) သဗၺေတဇံ - ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္တုိ ့ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ သဗၺဂုဏံ - ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊
အ႒ဝီယံ - ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူကုန္ေသာ၊ သမၺဳေဒၶစ - ေလးသစၥာမွန္ ဥာဏ္ေရာင္လွ်ံဖိတ္
ထြတ္ထိပ္တင္ေပၚသိျမင္ေတာ ္မူျပီးေသာ

ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတုိ ့၏ ။ အာႏုဘာေဝန -အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ ၊ ေမမမ- ဘုရားတပည့္ေတာ္အား ၊

သဗၺသုခံ- ခ်မ္းသာမႈအလံုးစံုကုိ ၊ လဘတုု - မုခ်မေသြ ရရွိပါေစသတည္း။

(ခ) သဗၺညဳတ ဥာဏဝရံ - သိစရာအမွန္ တစ္စမက်န္ သိျမင္ေတာ္မႈေပထေသာ၊ မဟာေတဇံ- ၾကီးက်ယ္ေသာ တန္ခုိးဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မႈေသာ၊ ပဥၥဗုဒၶါ- ဘဒၵကမာၻ ပြင့္ေတာ္မူမည့္ငါးဆူေသာဘုရားရွင္တုိ ့၏၊ အာႏုဘာေဝန- တန္းခုိးရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ ္အားျဖင့္ ၊ သဗၺသတၱရူ- ခပ္သိမ္္းေသာ ရန္အေပါင္းတုိ ့သည္၊ သဗၺဘယာ- အလံုးစံုေသာ ေဘးအေပါင္းတုိိ ့သည္၊
အေသသေတာ- ၾကြင္းက်န္တစိ မရွိေသာအားျဖင့္၊ ဝိနႆႏၱဳ- ကင္းစင္လြင့္ေပ်ာက္ပါေစသတည္း။

0 comments:

Post a Comment