Subscribe:

Pages

လွဳိက္လဲစြာၾကိဳဆိုပါသည္...........

Monday, June 21, 2010

သမၺဳေဒၶ(၆)မ်ိဳး ဘုရားရွိခုိး အပိုင္း (၁)

သမၺဳေဒၶ

သမၺဳေဒၶဘုရားရွိခုိးကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း၊ခေလးတိုင္း လိုလုိပင္ ၾကားဖူးၾက၊ အာဂံု ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ အလြန္အစြမ္းထက္ေသာဂါထာေတာ္ေပတည္း ။
သို ့ ေသာ္ အနက္အဓိပၸါယ္သိသူကား နည္းလွ၏။ အနက္အဓိပၸါယ္ကိုသိမွသာလွ်င္ ပိုမို ၾကည္ညို သဒၶါပြားေစႏိုင္ေပမည္။ သိေစ၊၇ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေစလိုေသာေစတနာျဖင္ ့ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ လိုအပ္မႈ၊ မွားယြင္းမႈ တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက လမ္းညႊန္ေပးေစလိုပါသည္။ ယခုလူတိုင္း လိုလိုၾကားဖူးၾကေသာ ေတာင္ကၽြန္းသမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ကို ပဏာမ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။


သမၺဳေဒၶ (၆)မ်ိဳး ရြတ္ဆုိရျခင္းအက်ုိဳးသြား

သမၺဳေဒၶဘုရားရွိခုိးသည္ အႏၱရာယ္က ကင္းရွင္း ေဘးရန္မွန္သမွ်ေဝး၏။ အတုိက္အခုိက္ အေႏွာင္ ့ အယွက္မွန္သမွ်လြင့္စင္၏။

မိမိ၏စီးပြား၊သားမယား၊ စည္းစိမ္ အုိးအိမ္ဥစၥာ၊ အသက္ဇိဝိတိေျႏၵ ရန္အေပါင္းမွပယ္ရွင္း၏။
သူခုိး ဓါးျပမ်ားလုယက္၊တုိက္ခိုက္မႈမွကင္းရ အခ်ဳပ္၊ေႏွာင္အဖြဲ ့၊ ေထာင္ ၊ ရံုး ၊ ဂတ္ ၊

အမႈအခင္းေဘးမွလြတ္ေျမာက္၏။ ကုိယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ရျခင္း၊ ေကာင္းေသာအိမ္မက္
မက္ခြင့္ရျခင္း စေသာအက်ိဳးမ်ားသည္ မႏၱန္၏ စြမ္းပကားျဖစ္၏။


(၁)ေတာင္ကြ်န္း သမၺဳေဒၶဘု၇ားရွိခိုး

သမၺဳေဒၶ အဌဝီသဥၥ ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက

ပဥၥသတ သဟႆာနိ၊ နမာမိသိ၇သာမဟံ
ံအပၸကာဝါဠဳကာ ဂဂၤါ ၊အန ႏၱာ နိဗၺဳတာ ဇိနာ။
ေတသ ံဓမၼဥၥ ၊ သံဃဥၥ၊အာဒေ၇န နမာမဟံ ၊
နမကၠာ၇ာ ႏုဘာေေဝန ၊ဟိတြာ သေဗၺဥပဒၵေဝ ၊

အေနက အ ႏၱ၇ာ ယာပိ၊ဝိနႆႏၱဳ အေသသေတာ။
အဌဝီသံ - သံုးပါးဘဝ သံုးေလာကတြင္ ဥာဏေ၇ာင္ဖိတ္ ေအာင္ဘိသိက္ ႏွင့္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူကုန္ေသာ၊ သမၺဳေဒၶစ-တန္ေဆာင္ပမာ ဥာဏ္ေ၇ာင္ဝါျဖင္ ့ သစၥာ ပြင္ ့ လင္း တ၇ား မင္း တို ့ကို လည္း ေကာင္း၊
ဒြါ ဒသဥၥ သဟႆေက - နိဗၺာန္ကိန္းေအာင္္းစက္ေမြ ့ေလ်ာင္းသည့္တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ကုန္ေသာ

သမၺဳေဒၶစ -လေ၇ာင္ပမာဥာဏ္ေ၇ာင္္ဝါျဖင့္ သစၥာလင္း ထိန္ ျမတ္ မု နိန္ တို ့ ကို လည္း ေကာင္း ၊

ပဥၥသတ သဟႆာနိိ- ေသာင္းတုိက္စၾကာဝ႒ာ ဂုဏ္ဝါေရာင္ရွိန္း ငါးသိန္းကုန္ေသာ၊

သမၺဳေဒၶ စ- ေနေရာင္ပမာ ဥာဏ္ေရာင္ဝါျဖင့္သစၥာလင္းေျပာင္ ျမတ္မုနိန္တုိ ့ ကို လည္္းေကာင္း၊

အဟံံ-အကၽြႏု္ပ္ သည္ ၊သိ၇သာ - ဦးေခါင္း ၇တနာ ျမတ္အဂၤါ ျဖင္ ့ ၊ နမာမိ - ရိုေသညြတ္က်ိဳး လက္စံု မိုး ၍ ရွိခိုး ပါ၏ ။

ဂဂၤါ-ဂဂၤါယ- ဂဂၤါ ျမစ္တြင္း ၌၊ဝါဠဳကာ -ရွိၾကကုန္ ေသာသဲ တို ့ သည္။အပၸကာ -နည္း ၾက ကုန္ေသး၏ ။ နိဗၺဳတာ - ဘံု ဇာတ္ သိမ္း ၍ ျငိမ္း ေအး ေတာ္ မူၾက ကုန္ျပီးေသာ၊ဇိနာ-ေႏွာင့္ယွက္ဖန္လာမာ၇္ငါးျဖာကို

အ၇ိယာ မဂ္ ဘုန္း ေ၇ာင္ စက္ ျဖင့္ ခ်ိဳး ဖ်က္လြယ္ ကူ ေအာင္ေတာ္ မူေသာ ဘု၇ားရွင္ အေပါင္းတို ့ ကား၊

အန ႏၱာ - သခ်ၤာ ဂဏန္း ေ၇ တြက္မွန္း လည္း ဆံုးခန္းတိုင္ေျမာက္ မေ၇ာက္ ႏိုင္ၾကကုန္။

ေတဇိန စ - ထို ဘု၇ား ရွင္ တို ့ကိုလည္းေကာင္း ၊

ေတသံ - ထိုငါးသိန္း တစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ ႏွစ္က်ိပ္ ရွစ္ ဆူ ကုန္ေသာ၊ဘု၇ား ရွင္ တို ့ ၏ ၊

ဓမၼဥ ၥ-တ၇ားေတာ္ျမတ္ကို လည္ း ေကာင္ း၊သံ ဃဥ ၥ -တပည့္သား သံ ဃာေတာ္ျမတ္ကိုလည္းေကာင္း ၊

အဟံ - အကၽြႏု္ပ္သည္၊အာဒေ၇န အာဒ၇ံ- ရိုေသစြာ၊နမာမိိ - ရိုေသညြတ္က်ိဳ း လက္စံု မိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ ။
နမကၠာရာႏုဘာေဝန- ရွိခုိးကန္ေတာ့ရေသာ ပဏာမ ကုသုိလ္ကံ ေစတနာတုိ ့ေၾကာင့္၊
သေဗၺ- အလံုးစံုကုန္ေသာ၊ ဥပဒၵေဝ- ဥပဒၵေဝါတရားတုိ ့ကုိ၊ ဟိတြာ -ပယ္ေဖ်ာက္၍္

အေနကအႏၱရာယာပိ- မ်ားျပားလွေသာ အႏၱရာယ္ အေပါင္းတုိ ့သည္လည္း၊ အေသသေတာ-ႁကြြင္းက်န္တစိမရွိေသာအားျဖင့္၊ ဝိနႆႏၱဳ - ကင္းစင္ လြင့္ေပ်ာက ္ပါေစသတည္း။

0 comments:

Post a Comment