Subscribe:

Pages

လွဳိက္လဲစြာၾကိဳဆိုပါသည္...........

Monday, June 21, 2010

မိဘဂုဏ္(၁၂)ပါး

ဂုဏ္ေတြသိေတာ့ပိုျပီးေလးစားတက္လာတာေပါ့။


ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ေသာဏနႏၵဇာတ္လာ မိဘဂုဏ္(၁၂)ပါး။

၁။ မိဘ ဆိုတာ ကိုးကြယ္ရာ ျဗဟၼာျဖစ္ေတာ့သည္။

၂။ သြန္သင္ျပသ ဆိုဆံုးမ မိဘ ဆရာ ျဖစ္ေတာ့သည္။

၃။ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္ မိဘဆို လွဴကို လွဴရမည္။

၄။ အိမ္ေစာင့္ အိမ္ဦး နတ္ျမတ္ထူး အထူးပူေဇာ္မည္။

၅။ ျခင္ဆီရိုးထဲ လြန္စြာကဲ ခ်စ္လည္းခ်စ္ၾကသည္။

၆။ ေမြးဖြားပို႔ေဆာင္ ဤလူ႔ေဘာင္ ဂုဏ္ေရာင္လင္းေစသည္။

၇။ ႏို႔ခ်ိဳ တိုက္ေကၽြး ေမြးျမဴေပး အေလးထားရမည္။

၈။ ယုယ ၾကင္နာ ပိုးပမာ ေမြးရွာခဲ့ၾကသည္။

၉။ ပူပန္ၾကီးစြာ ေစာင့္ေရွာက္ကာ ကာကြယ္ေပးၾကသည္။

၁၀။ ေလာကအေၾကာင္း လူ႔အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းညႊန္ျပသည္။

၁၁။ ယုယပိုက္ေထြး ေခ်ာ့ျမွဴေပး ေႏြးေထြး ၾကင္နာသည္။

၁၂။ ရတဲ့ ဥစၥာ သားသမီးဖို႔ပါ ေဖြရွာ ထိန္းသိမ္းသည္။

မိဘတို႔သည္ သားသမီးအေပၚတြင္ မည္မွ်ေကာင္းေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစေသာစာသားမ်ားျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႔ေသာ သားသမီးတို႔သည္ မိဘကို ပစ္ပယ္၍ ဘိုးဘြားရိပ္သာ သို႔ပို႔ထားၾကသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ
သားသမီးမ်ားက မိဘတို႔ကိုေစာ္ကားၾကသည္၊ ထိုသို႔သာ သားသမီးမ်ားက မိဘကိုေစာ္ကားေနလွ်င္
ငရဲေရာက္မည္မွာ ဧကန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ရေလေအာင္ လူတိုင္းသိရွိျပီးလိုက္နာႏိုင္ရန္ေရးသား
လိုက္ရပါသည္။

အထက္ပါစာသားမ်ား၏ အက်ယ္ရွင္းလင္းခ်က္မွာ

၁။ သားသမီးအေပၚတြင္ ထာဝစဥ္ ေမတၱာထားေသာေၾကာင့္ ျဗဟၼာ ျဖစ္ပါသည္.

၂။ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဒီလိုစား၊ဒီလိုသြား၊ဒီလိုေန ဟူ၍ သင္ၾကားျပသေပးေသာေၾကာင့္လက္ဦးဆရာ ျဖစ္သည္။

၃။ မိဘသည္ ရပ္ေဝးတြင္ စီးပြားရွာ၍ သားသမီးကိုေကၽြးေမြးသည္။သားသမီးကလည္း
ထိုသို႔ ျပန္လည္ လုပ္ေကၽြး ထိုက္ေသာ အာဟုေနယ် ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။

၄။ သားသမီး ရွာေဖြသည္ကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ တိုးတက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ ပုဗၸေဒဝတာ ျဖစ္ သည္။

၅။ သားသမီးမေမြးခင္ ကတည္းက ၾကိဳတင္ခ်စ္ခင္လြန္းေသာေၾကာင့္ သုဟဒ ဟုမည္သည္။

၆။ လူျဖစ္ေအာင္ ေမြးဖြားေပးခဲ့ေသာ မိခင္၏ ဂုဏ္ကို ဇေနတၳိ ဟုေခၚသည္။

၇။ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးခဲ့ေသာ မိခင္၏ ဂုဏ္ကို ေပါသက ဟုေခၚသည္။

၈။ ယုယၾကင္နာစြာ ေမြးဖြားေပးခဲ့ေသာ မိခင္၏ဂုဏ္ကို ေပါေသႏၱ ဟုေခၚသည္။

၉။ အျမဲတစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ အာပါဒက ဟုမည္သည္။

၁၀။ လူအေၾကာင္း၊ေလာကအေၾကာင္းကိုမိဘမ်ား သိသမွ် သားသမီးမ်ားသိရေအာင္ ေျပာျပေသာေၾကာင့္ ဒေႆတာရ ဟုေခၚသည္။

၁၁။ သားသမီးမ်ားကို ေခ်ာ့ေျပာ၊နားဝင္ေအာင္ ေျပာေသာေၾကာင့္ ေတာသယႏၱိ ဂုဏ္မည္သည္။
၁၂။ ကိုယ္သံုးဖို႔ ရွာထားေသာပစၥည္းကို ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္မသံုးရက္၊မစားရက္ေအာင္ သားသမီး အတြက္ ခ်န္ထားေသာေၾကာင္ ့ရေသာ ဂုဏ္ကို ေဂါပယႏၱိဟုေခၚသည္။

Posted by အရွင္နႏၵသာရ(သစၥာေရာင္ျခည္)

သမၺဳေဒၶဂါထာ အပိုင္း(၃)

သက္တမ္းရင့္ သီဟုိဠ္္သမၺဳေဒၶဂါထာ

ဗုဒါၶ အႏုႏၷာ မရိယာ သုသေခၤေယ ။

(ဗုတ္ဓါ အနန္နာ မရိယာ သုသင္ခေယ ။ )

ဗုုဒါၶ အႏုႏၷာ သုဟလာ ဓိသေခၤေယ ။

(ဗုတ္ဓါ အနန္နာ သုဟလာ ဓိသင္ခေယ။ )

ဗုဒၶါ ရိေယာေဃ ပကု လကၡကပၸေက။

(ဗုတ္ဓါ ရိေယာေဃ ပကု လက္ခကပ္ပေက။)

ဝႏၵာမိ ေတ ဇိရနိရကၠေမ အဟံ။

(ဝန္ဒါမိ ေတ ဇိရနိရက္ကေမ အဟံ။)


သက္တမ္းရင့္သီဟုိဠ္သမၺဳေဒၶဂါထာနိႆရ

သုသခၤေယ - ဘုရားအျဖစ္ ပါရမီိပုည ျဖည့္ခဲ့ရေသာ ခုႏွစ္သေခ်ၤတြင္း ၊
အႏုႏၷာ မရိယာ - ျဗဟၼေဒဝ ဘုရားစလ်က္ေရတြက္ရကိန္း တစ္သိ္န္းႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ကုန္ေသာ၊
ဗုဒၶါ -သံုးလူ ့သခင္ဘုရားရွင္တုိ ့သည္ ၊ ဥပၸဇိၨ ံသု - ပြင့္ေတာ္မူကုန္ျပီ။
ဓိသခၤေယ - ႏႈတ္ေတာ္ျမြက္ကာပါရမီယုတ္ျမတ္ျဖည့္ခဲ့အပ္ေသာ ကုိးသေခ်ၤတြင္း၊

အႏုႏၷာ သုဟလာ - ေဂါတမလွ်င္ အစတည္လွ်က္ စဥ္ေရတြက္ေသာ္ သံုးသိန္းရွစ္ေသာင္း ခုႏွစ္ေထာင္ကုန္ေသာ။

ဗုဒၶါ -သစၥာသိျမင္ ဘုရားရွင္တုိ ့သည္ ၊ ဥပၸဇိၨ ံသု - ပြင့္ေတာ္မူကုန္ျပီ။

ေဃ -ပါရမီဆယ္ေထြ ျဖည့္ခဲ့ေပေသာ ေလးျဖာမည္ရင္း သေခ်ၤတြင္း ၊

ရိယာ - တစ္က်ိပ္ ႏွစ္ဆူကုန္ေသာ၊ ဗုဒၶါ - ဘုရားရွင္တုိ ့သည္၊ ဥပၸဇိၨ ံသုၨ - ပြင့္ေတာ္မူကုန္ျပီ။

လကၡကပၸေက - ကမာၻတစ္သိန္းတြင္း၊

ပကု - ပဒုမုရဘုရားမွ ေဂါတမတုိင္ ေရတြက္ခဲ့ေသာ္ တစ္က်ိပ္ေျခာက္ဆူကုန္ေသာ၊

ဗုဒၶါ - ဘုရားရွင္တုိ ့သည္ ၊ ဥပၸဇိၨ ံသု - ပြင့္ေတာ္မူကုန္ျပီ၊

ေတဇိ၇နိရကၠေမ - တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတုိ ့ကုိ၊
အဟံ - အကၽြႏ္ုပ္သည္ ၊ အာဒ၇ံ -ရိုေသစြာ၊ ဝႏၵာမိ - ရိုေသပန္ထြာ ရွိခိုးပါ၏။


ဤကား သက္တမ္းရင့္သီဟုိဠ္သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ေပတည္း ။ ။

သမၺဳေဒၶဂါထာ (၆)မ်ိဳးဘု၇ားရွိခိုး အပိုင္း(၂)

အေရွ ့ကြ်န္းသမၺဳေဒၶဂါထာ

(က) သမၺဳေဒၶ အဌဝီသဥၥ ၊ သဗၺေတဇံ သဗၺဂုဏံ။

(သမ္ဗုတ္ေဓ အတ္ထဝီသင္စ၊ သပ္ဗေတဇံ သပ္ဗဂုဏံ။)

သဗၺသုခံ လဘတုေမ။

(သပ္ဗသုခံ လဘတု ေမ။)

ဆဝိဆာယာ ဆယီစ ဆာယာ။

(ဆဝိဆာယာ ဆယီစ ဆာယာ။)

(ခ) ပဥၥဗုဒါၶ မဟာေတဇံ၊ သဗၺညဳတ ဥာဏဝရံ ။

(ပင္စဗုတ္ဓါ မဟာေတဇံ၊ သပ္ဗညဳတ ညာဏသရံ။)

သဗၺသတၱရႈ သဗၺဘယာ၊ ဝိနႆႏၱဳ အေသသေတာ။

(သပ္ဗသတ္တရူ သပ္ဗဘယာ၊ ဝိနတ္သန္တု အေသသေတာ။)အေရွ ့ကြ်န္းသမၺဳေဒၶဂါထာနိႆရ

(က) သဗၺေတဇံ - ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္တုိ ့ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ သဗၺဂုဏံ - ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊
အ႒ဝီယံ - ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူကုန္ေသာ၊ သမၺဳေဒၶစ - ေလးသစၥာမွန္ ဥာဏ္ေရာင္လွ်ံဖိတ္
ထြတ္ထိပ္တင္ေပၚသိျမင္ေတာ ္မူျပီးေသာ

ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတုိ ့၏ ။ အာႏုဘာေဝန -အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ ၊ ေမမမ- ဘုရားတပည့္ေတာ္အား ၊

သဗၺသုခံ- ခ်မ္းသာမႈအလံုးစံုကုိ ၊ လဘတုု - မုခ်မေသြ ရရွိပါေစသတည္း။

(ခ) သဗၺညဳတ ဥာဏဝရံ - သိစရာအမွန္ တစ္စမက်န္ သိျမင္ေတာ္မႈေပထေသာ၊ မဟာေတဇံ- ၾကီးက်ယ္ေသာ တန္ခုိးဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မႈေသာ၊ ပဥၥဗုဒၶါ- ဘဒၵကမာၻ ပြင့္ေတာ္မူမည့္ငါးဆူေသာဘုရားရွင္တုိ ့၏၊ အာႏုဘာေဝန- တန္းခုိးရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ ္အားျဖင့္ ၊ သဗၺသတၱရူ- ခပ္သိမ္္းေသာ ရန္အေပါင္းတုိ ့သည္၊ သဗၺဘယာ- အလံုးစံုေသာ ေဘးအေပါင္းတုိိ ့သည္၊
အေသသေတာ- ၾကြင္းက်န္တစိ မရွိေသာအားျဖင့္၊ ဝိနႆႏၱဳ- ကင္းစင္လြင့္ေပ်ာက္ပါေစသတည္း။

သမၺဳေဒၶ(၆)မ်ိဳး ဘုရားရွိခုိး အပိုင္း (၁)

သမၺဳေဒၶ

သမၺဳေဒၶဘုရားရွိခုိးကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း၊ခေလးတိုင္း လိုလုိပင္ ၾကားဖူးၾက၊ အာဂံု ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ အလြန္အစြမ္းထက္ေသာဂါထာေတာ္ေပတည္း ။
သို ့ ေသာ္ အနက္အဓိပၸါယ္သိသူကား နည္းလွ၏။ အနက္အဓိပၸါယ္ကိုသိမွသာလွ်င္ ပိုမို ၾကည္ညို သဒၶါပြားေစႏိုင္ေပမည္။ သိေစ၊၇ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေစလိုေသာေစတနာျဖင္ ့ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ လိုအပ္မႈ၊ မွားယြင္းမႈ တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက လမ္းညႊန္ေပးေစလိုပါသည္။ ယခုလူတိုင္း လိုလိုၾကားဖူးၾကေသာ ေတာင္ကၽြန္းသမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ကို ပဏာမ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။


သမၺဳေဒၶ (၆)မ်ိဳး ရြတ္ဆုိရျခင္းအက်ုိဳးသြား

သမၺဳေဒၶဘုရားရွိခုိးသည္ အႏၱရာယ္က ကင္းရွင္း ေဘးရန္မွန္သမွ်ေဝး၏။ အတုိက္အခုိက္ အေႏွာင္ ့ အယွက္မွန္သမွ်လြင့္စင္၏။

မိမိ၏စီးပြား၊သားမယား၊ စည္းစိမ္ အုိးအိမ္ဥစၥာ၊ အသက္ဇိဝိတိေျႏၵ ရန္အေပါင္းမွပယ္ရွင္း၏။
သူခုိး ဓါးျပမ်ားလုယက္၊တုိက္ခိုက္မႈမွကင္းရ အခ်ဳပ္၊ေႏွာင္အဖြဲ ့၊ ေထာင္ ၊ ရံုး ၊ ဂတ္ ၊

အမႈအခင္းေဘးမွလြတ္ေျမာက္၏။ ကုိယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ရျခင္း၊ ေကာင္းေသာအိမ္မက္
မက္ခြင့္ရျခင္း စေသာအက်ိဳးမ်ားသည္ မႏၱန္၏ စြမ္းပကားျဖစ္၏။


(၁)ေတာင္ကြ်န္း သမၺဳေဒၶဘု၇ားရွိခိုး

သမၺဳေဒၶ အဌဝီသဥၥ ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက

ပဥၥသတ သဟႆာနိ၊ နမာမိသိ၇သာမဟံ
ံအပၸကာဝါဠဳကာ ဂဂၤါ ၊အန ႏၱာ နိဗၺဳတာ ဇိနာ။
ေတသ ံဓမၼဥၥ ၊ သံဃဥၥ၊အာဒေ၇န နမာမဟံ ၊
နမကၠာ၇ာ ႏုဘာေေဝန ၊ဟိတြာ သေဗၺဥပဒၵေဝ ၊

အေနက အ ႏၱ၇ာ ယာပိ၊ဝိနႆႏၱဳ အေသသေတာ။
အဌဝီသံ - သံုးပါးဘဝ သံုးေလာကတြင္ ဥာဏေ၇ာင္ဖိတ္ ေအာင္ဘိသိက္ ႏွင့္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူကုန္ေသာ၊ သမၺဳေဒၶစ-တန္ေဆာင္ပမာ ဥာဏ္ေ၇ာင္ဝါျဖင္ ့ သစၥာ ပြင္ ့ လင္း တ၇ား မင္း တို ့ကို လည္း ေကာင္း၊
ဒြါ ဒသဥၥ သဟႆေက - နိဗၺာန္ကိန္းေအာင္္းစက္ေမြ ့ေလ်ာင္းသည့္တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ကုန္ေသာ

သမၺဳေဒၶစ -လေ၇ာင္ပမာဥာဏ္ေ၇ာင္္ဝါျဖင့္ သစၥာလင္း ထိန္ ျမတ္ မု နိန္ တို ့ ကို လည္း ေကာင္း ၊

ပဥၥသတ သဟႆာနိိ- ေသာင္းတုိက္စၾကာဝ႒ာ ဂုဏ္ဝါေရာင္ရွိန္း ငါးသိန္းကုန္ေသာ၊

သမၺဳေဒၶ စ- ေနေရာင္ပမာ ဥာဏ္ေရာင္ဝါျဖင့္သစၥာလင္းေျပာင္ ျမတ္မုနိန္တုိ ့ ကို လည္္းေကာင္း၊

အဟံံ-အကၽြႏု္ပ္ သည္ ၊သိ၇သာ - ဦးေခါင္း ၇တနာ ျမတ္အဂၤါ ျဖင္ ့ ၊ နမာမိ - ရိုေသညြတ္က်ိဳး လက္စံု မိုး ၍ ရွိခိုး ပါ၏ ။

ဂဂၤါ-ဂဂၤါယ- ဂဂၤါ ျမစ္တြင္း ၌၊ဝါဠဳကာ -ရွိၾကကုန္ ေသာသဲ တို ့ သည္။အပၸကာ -နည္း ၾက ကုန္ေသး၏ ။ နိဗၺဳတာ - ဘံု ဇာတ္ သိမ္း ၍ ျငိမ္း ေအး ေတာ္ မူၾက ကုန္ျပီးေသာ၊ဇိနာ-ေႏွာင့္ယွက္ဖန္လာမာ၇္ငါးျဖာကို

အ၇ိယာ မဂ္ ဘုန္း ေ၇ာင္ စက္ ျဖင့္ ခ်ိဳး ဖ်က္လြယ္ ကူ ေအာင္ေတာ္ မူေသာ ဘု၇ားရွင္ အေပါင္းတို ့ ကား၊

အန ႏၱာ - သခ်ၤာ ဂဏန္း ေ၇ တြက္မွန္း လည္း ဆံုးခန္းတိုင္ေျမာက္ မေ၇ာက္ ႏိုင္ၾကကုန္။

ေတဇိန စ - ထို ဘု၇ား ရွင္ တို ့ကိုလည္းေကာင္း ၊

ေတသံ - ထိုငါးသိန္း တစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ ႏွစ္က်ိပ္ ရွစ္ ဆူ ကုန္ေသာ၊ဘု၇ား ရွင္ တို ့ ၏ ၊

ဓမၼဥ ၥ-တ၇ားေတာ္ျမတ္ကို လည္ း ေကာင္ း၊သံ ဃဥ ၥ -တပည့္သား သံ ဃာေတာ္ျမတ္ကိုလည္းေကာင္း ၊

အဟံ - အကၽြႏု္ပ္သည္၊အာဒေ၇န အာဒ၇ံ- ရိုေသစြာ၊နမာမိိ - ရိုေသညြတ္က်ိဳ း လက္စံု မိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ ။
နမကၠာရာႏုဘာေဝန- ရွိခုိးကန္ေတာ့ရေသာ ပဏာမ ကုသုိလ္ကံ ေစတနာတုိ ့ေၾကာင့္၊
သေဗၺ- အလံုးစံုကုန္ေသာ၊ ဥပဒၵေဝ- ဥပဒၵေဝါတရားတုိ ့ကုိ၊ ဟိတြာ -ပယ္ေဖ်ာက္၍္

အေနကအႏၱရာယာပိ- မ်ားျပားလွေသာ အႏၱရာယ္ အေပါင္းတုိ ့သည္လည္း၊ အေသသေတာ-ႁကြြင္းက်န္တစိမရွိေသာအားျဖင့္၊ ဝိနႆႏၱဳ - ကင္းစင္ လြင့္ေပ်ာက ္ပါေစသတည္း။

Monday, June 14, 2010

ေမတၱာ၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

စာေပမွာေဖာ္ျပတဲ့ ေမတၱာ၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ…
(၁) ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အိပ္ေပ်ာ္ရတယ္။
(၂) ကိုယ္မွာ ေဖာက္ျပန္မႈမရွိဘဲ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အိပ္ရာက ႏိုးရတယ္။
(၃) အိပ္မက္ေကာင္းေတြကိုပဲ ျမင္မက္ႏုိင္ၿပီး ယုတ္ညံ့ရြံ႕မုန္း ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ အိပ္မက္မ်ား
မမက္ရဘူး။
(၄) လူအေပါင္းက ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတယ္။
(၅) မျမင္ရတဲ့ နတ္မ်ားကလည္း ခ်စ္ခင္ၾကတယ္။
(၆) မိဘက သားသမီးကို ေစာင့္ေရွာက္သလို နတ္မ်ားကလည္း ေမတၱာပြားသူကို
ေစာင့္ေရွာက္ၾကတယ္။
(၇) ေမတၱာဘာ၀နာပြားတဲ့သူကို မီး၊ အဆိပ္၊ လက္နက္ေတြရဲ႕ ေဘးရန္ မက်ေရာက္ဘူး။
(၈) ေမတၱာဘာ၀နာႏွင့္ေနေလ့ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ စိတ္တည္ၾကည္လြယ္ၿပီး
သမာဓိျဖစ္လြယ္တယ္။
(၉) မ်က္ႏွာ အၿမဲပဲ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ရွိတယ္။
(၁၀) အိပ္ေပ်ာ္သြားသလိုပဲ မေတြမေ၀ မပင္မပန္း ေသလြန္ရတယ္။
(၁၁) နိဗၺာန္ကို မရေသးေသာ္လည္း ယခုလူ႔ဘ၀စုေတၿပီးေနာက္ အိပ္ေပ်ာ္ရာမွႏိုးလာသလိုပဲ
ျဗဟၼာ့ျပည္မွာ ျဖစ္ရတယ္။

ေမတၱာဘာ၀နာပြားၿပီးေနတဲ့သူဟာ အသက္ရွင္ေနဆဲဘ၀မွာ လူခ်စ္တယ္၊ နတ္ခ်စ္တယ္၊ ႀကံတုိင္းေအာင္ၿပီး ေဆာင္တိုင္းေျမာက္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေမတၱာကမၼ႒ာန္းက ဘ၀မွာ ေနဖို႔ေရာ၊ ေသဖို႔ကိုပါ အားကိုးႏိုင္ေလာက္တဲ့ ကမၼ႒ာန္းျဖစ္ပါတယ္။
ေမတၱာပြားၿပီးေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဟာ ပတ္၀န္းက်င္ေလာကတစ္ခုလံုးမွာရွိတဲ့ ျမင္ရမျမင္ရသတၱ၀ါအားလံုးရဲ႕အက်ဳိးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ေနသူလည္းျဖစ္တယ္။ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းတယ္၊ ေအးျမတယ္၊ နတ္မ်ားလည္း အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ၾကတယ္ဆိုတဲ့ သာဓကေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားထုတ္ၾကည္.ပါ။

တကယ္ အသံုး၀င္ပါတယ္

ေနာင္ပြင္႔ေတာ္မူမည္႔အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္အားဖူးေမွ်ာ္ခ်င္လွ်င္

အလြန္ၾကည္ညိဳစရာေကာင္းေသာဘုရား
ရွင္ရဲ့ တရားေတာ္အားနာၾကားျပီး ေရွ႔ေတာ္မွာတင္ကြ်တ္တမ္း၀င္ နိဗၺန္စံရမယ္ဆိုရင္ အေကာင္းဆုံးေပါ့ဗ်ာ။

အဲ ဒီအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားရွင္ ေဟားၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း
လိုက္လုပ္ဖို႔လုိပါတယ္ …သုံးခ်က္ထဲပါ

၁။ မေကာင္းမွု ကိုေရွာင္ရမယ္ ။

၂။ ေကာင္းမွု ကိုေဆာင္ျပီးအစဥ္ျပဳလုပ္ေနရမယ္ ။

၃။ စိတ္ကို ျဖဴစင္ေအာင္ထားရပါမယ္ ။

ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ဂႏၶာရီမဂၢဇင္းမွ-

ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ကပိၸလဝတ္ျပည္ နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္းမွာ
သီတင္းသံုးေနတဲ႔အခ်ိန္ အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ
အရဟတၱဖိုလ္စ်ာန္သမာပတ္ ဝင္စားျပီး အဇိတရဟန္းေနာင္ အနာဂတ္ကာလမွာ
အရိေမေတၱယ်ဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူမည္႔အေႀကာင္းကို ေဟာႀကားေတာ္မူပါတယ္။
အရိေမေတၱယ်ဘုရားေလာင္းက တစ္သေခ်ၤႏွင္႔ ကမၻာတစ္သိန္း
ပါရမီေတြျဖည္႔က်င္႔ျပီး တုသိတာနတ္ျပည္မွာရိွေနမယ္။

ေနာင္ပြင္႔ေတာ္မူမည္႔အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္အေႀကာင္း

အေလာင္းေတာ္နတ္သားက လူ႕ျပည္ကိုဆင္းျပီး ပဋိသေႏၶေနဖို႔ရာအတြက္
ဘုရားေလာင္းတို႔ရဲ႔ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ဓမၼတာအရ ပဋိသေႏၶယူေတာ႔မယ္ဆိုရင္
ႀကည္႔ျခင္းငါးပါး အရင္ႀကည္႔ျပီးမွ ပဋိသေႏၶယူေလ႔ရိွႀကတယ္။
ႀကည္႔ျခင္းငါးပါးျဖင္႔ႀကည္႔ေတာ္မူျခင္းက-

(၁)ဘုရားျဖစ္မည္႔ေခတ္အခါကာလကား အႏွစ္တစ္သိန္းမွစျပီး ေအာက္ျဖစ္ေသာကာလ
အႏွစ္တစ္ရာတန္းမွစျပီးအထက္ျဖစ္ေသာကာလ (တစ္သိန္းႏွင္႔ တစ္သိန္းေအာက္- ၁၀၀
အထက္)

(၂)ဘုရားျဖစ္ရာက်ြန္းကား ဇမၺဴဒိပ္က်ြန္း

(၃)ဘုရားပြင္႔ရာေဒသကား မဇၥ်ိမေဒသ

(၄)ဘုရားေလာင္းျဖစ္ရာ အမ်ိဳးကား မင္းမ်ိဳး ပုဏၰားမ်ိဳး

(၅)မယ္ေတာ္၏အသက္အပိုင္းအျခားကား ဘုရားေလာင္းေမြးျပီးခုနစ္ရက္သာေနရျခင္း

ပဋိသေႏၶယူုျခင္း

ေကတုမတီျပည္
သခၤစႀကဝေတးမင္းႏွင္႔တိုင္ပင္ႀကံစည္ဘက္ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာအတိတ္အနာဂတ္ကိုသိျမင္ႏိုင္ျပီး ပစၥဳပန္သံသရာအစီးအပြားကို
ဆံုးမတတ္ေသာ
သုျဗဟၼပုဏၰားႀကီး၏ျဗဟၼဏဝတီပုေဏၰးမဝမ္းမွာ ပဋိသေႏၶေနလိမ္႔မည္။

ျဗဟၼဏဝတီပုေဏၰးမဝမ္းမွာဆယ္လျပည္႔တဲ႔အခါမွာ ဣသိပေတနသမင္ေတာမွာ မယ္ေတာ္
ျဗဟၼဏဝတီသည္ထိုင္လ်က္လည္းမဟုတ္ အိပ္လ်က္လည္းမဟုတ္ဘဲ ရပ္လ်က္သာလွ်င္
သစ္ပင္၏အကိုင္းအခက္ကိုကိုင္လ်က္ေမေတၱယ်ကိုဖြားေတာ္မူလိမ္႔မည္။ဘုရားေလာင္းနဲ႔အတူတစ္ခ်ိန္တည္းဖြားေတာ္မူတဲ႔ဖြားဘက္ေတာ္ ၁၈
ကုေဋအားလံုးအမတ္ေတြခ်ည္းျဖစ္မယ္။

အဇိတဟူေသာအမည္ကိုသာေပးလိမ္႔မယ္။
ဘုရားေလာင္းအဇိတမင္းသားဟာဖြားလွ်င္ဖြားခ်င္း ခုနစ္ဖဝါးလွမ္းျပီး
ေျခေတာ္ခ်တိုင္းခ်တိုင္း ႀကာပြင္႔ေတြေပၚေပါက္လိမ္႔မယ္။ ဖြားလွ်င္ဖြားခ်င္း
ခုနစ္လွမ္းလွမ္းျပီး “ယခုဘဝကား ငါ႔အဖို႔ေနာက္ဆံုးဘဝတည္း
ေနာက္ထပ္ဘဝမရိွေတာ႔ျပီ အာသေဝါကင္းသည္ျဖစ္ေသာေႀကာင္႔ျငိမ္းေအးလတံၱ႔” ဟူေသာစကားကိုအရပ္ေလးမ်က္ႏွာကိုႀကည္႔ျပီးေျပာဆိုလိမ္႔မယ္။

ျပာသာဒ္ေလးေဆာင္ေပၚလာျခင္း

အဇိတမင္းသားေလာကစည္းစိမ္ခံစားဖို႔ရာေနမင္း၏ေရာင္ျခည္ကဲ႔သို႔လူသားေတြမ်က္စိျဖင္႔စိန္းစိန္းမႀကည္႔ဝံ႕တဲ႔ အေရာင္တလက္လက္ျဖင္႔
ရတနာအေရာင္ထြန္းလင္းေျပာင္တဲ႔
တင္႔တယ္ခံ႕ညားေသာျပာသာဒ္ေလးေဆာင္ေပၚေပါက္လာလိ္မ္႔မည္။

ျပာသာဒ္ေလးေဆာင္ကို တစ္ေဆာင္မွာ ပရိေဘာဂအသံုးအေဆာင္ အျပည္႔အစံုပါတဲ႔
တိုက္ခန္းက ခုနစ္ေထာင္စီ တစ္ဖက္တစ္ဖက္မွာ ပတၱျမားေက်ာက္မ်က္ရြဲစီေသာ
နဝရတ္ကိုးပါးနဲ႔ ျပည္႔စံုေသာ ပလႅင္ခုနစ္ေထာင္စီ
ရတနာခုနစ္ပါးႏွင္႔ျပည္႔စံုေသာ ထီးျဖဴခုနစ္ေထာင္စီ
ခုတင္ေညာင္ေစာင္းခုနစ္ေထာင္စီ ျပာသာဒ္တစ္ေဆာင္ကို တိုက္ခန္းက
ခုနစ္ေထာင္စီဆိုေတာ႔ ျပာသာဒ္ေလးေဆာင္ဆိုရင္ တုိက္ခန္းေပါင္း ၂၈၀၀၀ ရိွမယ္။

ျပာသာဒ္တစ္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ကို ေရႊအိုးႀကီးကတစ္လံုးစီ။
ေရႊအိုးတစ္လံုးစီရဲ႔အဝကား တစ္ယူဇနာက်ယ္မယ္။ ေရႊအိုး၏အေမာက္ကား
ေျမႀကီးနဲ႔အမွ်ေအာက္ေျမႀကီးအဆံုးထိ သံုးလို႔မကုန္ဘူး။ ဒါတင္မကေသးဘူး ေရႊအိုးတစ္လံုးစီမွာ ပေဒသာပင္ႀကီးေျခာက္ပင္စီ ေပါက္လိမ္႔မယ္။
ျပာသာဒ္တစ္ေဆာင္ တစ္ေဆာင္မွာ ဆဒၵန္ဆင္မင္းခုနစ္ေထာင္ ေလာဟကသိေႏၶာျမင္း
တစ္ေထာင္ျဖင္႔ ေမာင္းႏွင္ရေသာရထားခုနစ္ရာ
ေမာင္းမေပါင္းတစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္က ဆိုတီးမွဳတ္ေျဖေဖ်ာ္ဖို႔ရာ ကေခ်သည္အမ်ိဳးသမီးခုနစ္ေထာင္တို႔ျဖင္႔ေဖ်ာ္ေျဖႀကလိမ္႔မည္။

အဇိတမင္းသားအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း

အခ်ိန္တန္လို႔အရြယ္ေရာက္တဲ႔အခါ
စႏၵမုကၡီအမ်ိဳးသမီးနဲ႔အိမ္ေထာင္ျပဳလိမ္႔မည္။ စႏၵမုကၡီအမ်ိဳးသမီးကလည္း သူမတူ နတ္သမီးတမွ်အလြန္လွပျပီး သူ႕ရဲ႔ခႏၶာကိုယ္အနံ႔ကား
စႏၵကူးသရကၡန္အနံ႕လိုေမႊးႀကိဳင္ေနမယ္။ ခႏၶာကိုယ္အသားကလည္း ဝါဂြမ္းကဲ႔သို႔
ႏူးညံ႕မယ္။ ခႏၶာကိုယ္အေရာင္က ဆယ္႔ႏွစ္ေတာင္အတြင္း မီးမထြန္းဘဲ
အေရာင္တဝင္းဝင္းထိန္ေနမယ္။

အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ဟာဘယ္ေလာက္ဘုန္းႀကီးလိုက္မလဲဆိုတာ ရွင္ဘုရင္မဟုတ္ဘဲနဲ႔
အဇိတမင္းသားဘဝေလာက္ရိွတာေတာင္မွ သခၤစႀကဝေတးမင္းႏွင္႔တကြ
ျမိဳ႔ေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္က ရွင္ဘုရင္ေတြနတ္သားေတြက
ေဝယ်ဝစၥလုပ္ေပးခ်င္လို႔ျပဳလုပ္ခြင္႔ေပးဖို႔လာျပီးေတာင္းပန္ႀကတယ္တဲ႔။

အဇိတမင္းသားက အက်ြႏု္ပ္မွာ ဖြားဘက္ေတာ္ ၁၈ ကုေဋအမတ္ႀကီးႏွင္႔တကြ
ဆင္ျမင္းရဲမက္ဗိုလ္ပါေတြရိွပါတယ္။ အလိုမရိွေတာ႔ပါဟု ေျပာလႊတ္လိမ္႔မယ္။

သားေတာ္ဖြားျမင္ျခင္း

အဇိတမင္းသားဟာ ျပသာဒ္ေလးေဆာင္မွာ ေလာကီစည္းစိမ္ခံစားေနစဥ္မွာ
အႏွစ္တစ္ေသာင္းျပည္႔တဲ႔အခါက်ရင္ ျဗဟၼာဝံသ ဆိုတဲ႔
သားေယာက်ာ္းေလးေမြးဖြားလိမ္႔မယ္။

နိမိတ္ေလးပါးျမင္ျခင္း

ျဗဟၼာဝံသ သားေယာက်ာ္းေလးေမြးဖြားျပီးတဲ႔အခါ ဘုရားရွင္တို႔ရဲ႔ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဓမၼတာအရ ဥယ်ာဥ္ကထြက္စဥ္မွာ သူအို သူနာ သူေသ ရဟန္း
နိမိတ္ႀကီးေလးပါးေတြ႕ျမင္ရရင္ သံေဝဂတရားေတြရလာျပီးေတာ႔
ေတာထြက္မည္႔အႀကံျဖစ္ေပၚလာလိမ္႔မည္။

ဒိဗ်ာဝဒါန ေမေတၱယ်ဗ်ာကရဏဝဒါန (၃၆-၃၇) မွာျပဆိုထားတာကေတာ႔ သခၤမင္း၏
ယဇ္တိုင္အပိုင္းပိုင္းျပတ္သည္ကို ျမင္ရျပီး
သံေဝဂျဖစ္ျပီးေတာထြက္လိမ္႔မည္လို႔ျပဆိုထားတာရိွေသးတယ္။
ဘယ္လိုပံုနည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ေတာကေတာ႔ထြက္မွာပါပဲ။

အဇိတမင္းသား ေတာထြက္မယ္႔အႀကံစိတ္ကို သခၤစႀကဝေတးမင္းက သိတဲ႔အခါ
အဇိတမင္းသားေပ်ာ္ေအာင္ဆိုျပီးေတာ႔ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ေသာ ကေခ်သည္ေတြျမိဳ႔သူ ျမိဳ႔သား နိဂံုးဇနပုဒ္သူ မင္းသားမင္းေျမး သူေဌး
သူႀကြယ္စေသာ လူအေပါင္းတို႔က ပန္းနံ႔သာစြဲလ်က္ အဇိတမင္းသားကို ျခံရံျပီး
ေနႀကလိမ္႔မယ္။

နတ္ျဗဟၼာေတြကလည္း နတ္တို႔ရဲ႔ ထီး တံခြန္ ပန္းနံ႔သာ ေရႊေပါက္ေပါက္
ေငြေပါက္ေပါက္ စသည္တို႔ျဖင္႔ ဘုရားေလာင္းျပာသာဒ္ မိုးႀကီးရြာသကဲ႔သို႔
အျပည္႔အလွ်ံျခံရံခစားေနႀကလိမ္႔မယ္။ လူ႔ဘဝ ကာမဂုဏ္ထဲမွာေပ်ာ္ေအာင္ေျဖေဖ်ာ္ေနႀကတာ။

အဇိတမင္းသားေတာထြက္ေတာ္မူျခင္း

အဇိတမင္းသား ေတာထြက္မယ္ဆိုတဲ႔ စိတ္အႀကံကို သခၤစႀကဝေတးမင္းႏွင္႔တကြ
တိုင္းသူျပည္သား လုူေတြအားလံုးသိသြားႀကတဲ႔အခါမွာ ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္
ဘယ္အခ်ိန္မွာ အဇိတမင္း ေတာထြက္မယ္ဆိုတဲ႔ သတင္းအသံကို အားလံုးသိသြားႀကေတာ႔
နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသား ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားေတြ ေတာရြာဇနပုဒ္က လူေတြ မင္းသား
မင္းေျမး သူေဌး သူႀကြယ္အစရိွတဲ႔ လူေပါင္းမ်ားစြာႏွင္႔တကြ စႏၵမုကၡီ သားေတာ္
ျဗဟၼာဝံသ အလုပ္အေက်ြးကေခ်သည္ေတြေရာ အဇိမင္းရဲ႔ ျပာသာဒ္ထဲမွာ
ေတာထြက္ရင္လိုက္ဖို႔ရာအတြက္ျပည္႔လွ်ံျပီးေတာ႔ေနမယ္။

ေတာထြက္မည္႔ အခ်ိန္လည္းေရာက္ေရာ လူေပါင္းမ်ားစြာျပည္႔ေနတဲ႔ ျပာသာဒ္ႀကီးဟာ
ဘုရားေလာင္းတန္ခိုးေတာ္ႀကာင္႔လည္းေကာင္း စႀကဝေတးမင္းအာဏာေႀကာင္႔လည္းေကာင္း
နတ္ျဗဟၼာတို႔ တန္ခိုးေတာ္ေႀကာင္႔လည္းေကာင္း ဟသာၤမင္းပ်ံသကဲ႔သို႔
ေကာင္းကင္ယံသို႔ပ်ံတက္ျပီး ကံ႕ေကာ္ပင္ရိွရာအရပ္သို႔ ေကာင္းကင္ယံခရီးျဖင္႔
ေတာထြက္သြားႀကလိမ္႔မယ္။

နတ္ျဗဟာၼမ်ား ပို႔ေဆာင္ျခင္း

ေကာင္းကင္ယံ ဟသာၤပ်ံ ျပာသာဒ္ႀကီးကို ျဗဟာၼမင္းက သံုးယူဇနာ
ရိွေသာထီးကိုကိုင္ျပီး လိုက္မယ္။ သိႀကားမင္းက အေတာင္ေျခာက္ဆယ္ရိွေသာ
လက္ယာရစ္ ခရုသင္းကိုကိုင္လ်က္ သာဓု သံုးႀကိမ္ေခၚျပီးလိုက္မယ္။

သုတဝံနတ္သားက သားျမီးယပ္ကိုကိုင္ျပီးလိုက္မယ္။ တုသိတာနတ္သားက
ပတၱျမားယပ္ကိုကိုင္ျပီးလိုက္မယ္။ ပဥၥသၤိခနတ္သားက ေစာင္းကိုကိုင္္မယ္။
ေလာကပါလနတ္သားေလးေယာက္က သန္လ်က္ကိုကိုင္မယ္။ ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းရိွတဲ႔
ဘီလူးစစ္သည္ေတြက လက္နက္ကိုယ္စီကိုင္မယ္။ နတ္သမီးေတြက
ရတနာပုေဋာင္းကိုကိုင္မယ္။ အသူရာနတ္တို႔က သီခ်င္းဆိုျပီးေတာ႔ နတ္တို႔၏
တံခြန္ကိုကိုင္မယ္။ နတ္မင္းတို႔က ပတၱျမားရိွေသာ ဆီမီးကိုကိုင္မယ္။
ဂဠဳန္တို႔က ေစာင္းတီးလိုက္မယ္။ ဂႏၶဗၺနတ္တို႔က ေစာင္းတီးျပီးလိုက္မယ္။

ဟသာၤပ်ံေကာင္းကင္ျပာသာဒ္ထဲမွာ ေတာထြက္လို႔ လိုက္ႀကမည္႔ ပရိသတ္ေတြက
ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တဲ႔။ ေကာင္းကင္ယံျပာသာဒ္ပ်ံနဲ႔ ေဆြစံုမ်ိဳးစံု သားနဲ႔
မယားနဲ႔ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ပရိသတ္နဲ႔ အျခံအရံနဲ႔ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင္႔
ကံ႕ေကာ္ပင္ရိွရာသို႔ ေတာထြက္မွာ။

အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ဟာ ကံ႕ေကာ္ပင္ေအာက္မွာပြင္႔မွာပါ။
ကံ႔ေကာ္ပင္ဆီေရာက္တဲ႔အခါမွာ အဇိတမင္းသားက ကံ႕ေကာ္ပင္ေအာက္မွာ
ဒုကၠခရစရိယာကို က်င္႔ေတာ္မူပါမယ္။ အဇိတမင္းသားဟာ ဒုကၠခရစရိယာကို
ေျခာက္ရက္က်င္႔ေတာ္မူရံုမွ်နဲ႔ ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္လိမ္႔မည္။

စႏၵမုကၡီမိဖုရားက အဲဒီေနရာမွာပဲ နတ္ႀသဇာနဲ႔ျပည္႔စံုတဲ႔
ႏြားႏို႔ဆြမ္းလွဳလိမ္႔မယ္။

သဗၺညဳတဥာဏ္ရသည္႔အခ်ိန္

ညေနခ်မ္းအခ်ိန္ေရာက္သည္႔အခါ ကံ႕ေကာ္ပင္နဲ႔ မနီးမေဝး
ရတနာခုနစ္ပါးနဲ႔ျပည္႔စံုတဲ႔ အျမင္႔ ၆၄ေတာင္ရိွတဲ႔
ေရႊပလႅင္ေပၚေပါက္လာလိမ္႔မယ္။ ထိုေရႊပလႅင္အထက္ဝယ္
ထက္ဝက္ဖြဲ႔ေခြထိုင္ေနေတာ္မူလ်က္ အေရွ႔ေလာကဓာတ္ကိုႀကည္႔ျပီး နတ္ပရိသတ္နဲ႔
လူပရိသတ္ေတြျခံရံလ်က္ မာရ္နတ္ရဲ႔႔ရန္ကိုေအာင္ျမင္လိမ္႔မယ္။ ညဥ္႔ဦးယံမွာ
ပုေဗၺနိဝါသႏုႆတိဥာဏ္ကိုရမယ္။ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္မွာ ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ကိုရမယ္။
မိုးေသာက္ယံအခ်ိန္ အာသဝကၡယဥာဏ္ေတြရျပီးေတာ႔
ေနဝန္းႀကီးေပၚေပါက္လာတဲ႔အခ်ိန္က်ေတာ႔ သစၥာေလးပါးကိုသိျပီး သဗၺညဳတဥာဏ္ကိုရမယ္။

ဘုရားပြင္႔တဲ႔ကံ႕ေကာ္ပင္ရဲ႔ လံုးပတ္က အဲဒီေခတ္အခါမွာ လူေတြရဲ႔ အေတာင္နဲ႔
အေတာင္ခုနစ္ဆယ္ရိွမယ္။ အကိုင္းအခက္ ကိုးကိုင္း ခက္မကိုးျဖာလို႔ေခၚတယ္။
ကံ႕ေကာ္ပင္ရဲ႔ အနံ႕ေတြက ေလေအာက္ကိုဆယ္ယူဇနာ ေလအထက္ကို ဆယ္ယူဇနာေမႊးမယ္။

ကံ႕ေကာ္ပြင္႔ေတြက ႏြားလွည္းဘီးေလာက္ႀကီးမယ္။ ဘုရားျဖစ္တဲ႔ေန႔ကစျပီး
ပြင္႔ႀကတဲ႔ ကံ႕ေကာ္ပြင္႔ေတြဟာ ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံတဲ႔ေန႔က်မွ ေႀကြႀကေတာ႔မွာ။
အဲဒီကံ႕ေကာ္ပင္ကို ဘယ္ငွက္မွ မနားဝံ႕ႀကဘူး။ ျဖတ္ေက်ာ္မပ်ံ႕ဝံ႕ႀကဘူး။
ကံ႕ေကာ္ပင္းနားေရာက္တဲ႔ငွက္တိုင္း သတၱဝါတိုင္း ကံ႕ေကာ္ပင္ကို လက္ယာရစ္သံုးပတ္ပတ္ျပီးမွ သြားႀကလိမ္႔မယ္။

ျဗဟၼာမင္းက တရားေဟာရန္ ေတာင္းပန္ျခင္း

အဲဒီကံ႕ေကာ္ပင္ရဲ႔ အနီးအနားမွာပဲ သီတင္းသံုးေနတဲ႔အခ်ိန္
ေလးဆယ္႔ကိုးရက္ေက်ာ္လြန္တဲ႔အခါ ပြင္႔ေတာ္မူသြားႀကတဲ႔ ဘုရားရွင္တိုင္းရဲ႔
ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ျဗဟၼာမင္းႀကီးရဲ႔ေလာကဂရုကို ခံယူမယ္။

ျဗဟၼာမင္းကေတာင္းပန္မွ တရားေဟာရတာက ပြင္႔ေတာ္မူသြားႀကတဲ႔
ဘုရားရွင္တိုင္းရဲ႔ ဓမၼတာျဖစ္လို႔ ေဟာရတာ။ ဘုရားမပြင္႔မီ ဗာဟိရကာလမွ
လူဝတ္ေႀကာင္မ်ား ရေသ႔ ပရိဗိုဇ္ ရဟန္း ပုဏၰားတို႔ေတြဟာ ျဗဟၼာေတြကိုသာ
အေလးဂရုျပဳ ကိုးကြယ္ေနႀကတာ။

တေလာကလံုးက အေလးအျမတ္ျပဳေသာ ျဗဟၼာႀကီးက ျမတ္စြာဘုရားအား အေလးျပဳ
ညႊတ္တြားကိုင္းရွိဳင္းလာလွ်င္ တစ္ေလာကလံုးပင္ ျမတ္စြာဘုရားကို
အေလးျပဳညႊတ္တြားကိုင္းရိွဳင္းလာလိမ္႔မယ္။ အဲဒါကို ေလာကဂရု ယူလိုက္တာလို႔ေခၚတယ္။

ဓမၼစႀကာတရားေဟာႀကြျခင္း

ျဗဟၼာမင္းထံမွ တရားေဟာရန္ဝန္ခံျပီးျပီဆိုလွ်င္ပဲ ဣသိပတနဥယ်ာဥ္ေတာသို႔
ဓမၼစႀကာတရားေဟာဖို႔ရန္ႀကြလိမ္႔မယ္။ ဘုရားရွင္ေျခေတာ္အစံုကို ခံအံ႕ေသာငွာ
ေျမႀကီးကိုခြင္းျပီး အေတာင္သံုးဆယ္ရိွတဲ႔ ႀကာပြင္႔ႀကီး ၂၄ ေတာင္ရိွတဲ႔
ႀကာပြင္႔ငယ္ေတြက ဘုရားရွင္ေျခခ်တိုင္း ေျခခ်တိုင္း ပြင္႔ေပးလိမ္႔မယ္။
လူပရိသတ္ ရွစ္ယူဇနာ နတ္ပရိသတ္ စႀကာဝဠာတိုက္အျပည္႔ ျဗဟၼာျပည္အထက္ဆံုး
အကနိ႒ဘံုတိုင္ေအာင္ ပရိသတ္ေတြကို ထန္းသီးလံုးေလာက္ႀကီးေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္
ေျခာက္ပါးလႊတ္ျပီး ဓမၼစႀကာတရားေဟာတဲ႔အခါမွာ လူပုဂၢိဳလ္ ကုေဋတစ္သိန္း
နတ္ျဗဟၼာေတြက ကုေဋတစ္သိန္း က်ြတ္တမ္းဝင္ႀကလိမ္႔မယ္။

ဘုရားရွင္၏တန္ခိုးေတာ္

ဘုရားရွင္၏တန္ခိုးေတာ္ေႀကာင္႔ ေရႊပန္းဆိုင္း ေငြပန္းဆိုင္း ပုလဲပန္းဆိုင္း
သႏၱာပန္းဆိုင္းတို႔ျဖင္႔ တန္ဆာဆင္လ်က္ ရတနာခုနစ္ပါးႏွင္႔ ျပည္႔စံုျပီး
ဆယ္႔ႏွစ္ယူဇနာက်ယ္ဝန္းတဲ႔ ဗိမာန္မ်က္ႏွာက်က္သည္
ဓမၼစႀကာတရားဦးေဟာသည္႔ေန႔မွစျပီး ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံသည္႔တိုင္ေအာင္ ေန႔ညအျမဲပင္လိုက္ပါျပီး မ်က္ႏွာက်က္အျဖစ္ မိုးကာျပီးေနမယ္။
အရိေမေတၱယ်ဘုရား ေနသန္႔စင္ေသာအခါ ေနဖို႔ရာအတြက္ ေျမႀကီးတို႔ကိုခြဲျပီး
ရတနာသံုးပါးႏွင္႔ျပည္႔စံုေသာ ၁၂ ယူဇနာက်ယ္ဝန္းတဲ႔
ေရႊမ႑ပ္ႀကီးေပၚေပါက္လိမ္႔မယ္။

ဘုရားရွင္တန္ခိုးေတာ္ေႀကာင္႔ မိတာန္ပန္းဆိုင္း တုရင္တိုင္ ထီး တံခြန္
ဆီမီး တန္ေဆာင္း ရတနာမ႑ပ္ႀကီးဟာ ဘုရားရွင္တရားေဟာရာ ဌာနတိုင္းမွာ
အိမ္မွာေဟာမယ္ဆိုရင္ အိမ္ေပါက္ဝ ေက်ာင္းမွာေဟာမယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းေပါက္ဝ
ျမိဳ႔မွာေဟာမယ္ဆိုရင္ ျမိဳ႔မွာ ေတာမွာေဟာမယ္ဆိုရင္ ေတာမွာ စတဲ႔
ေဟာတဲ႔ေနရာတိုင္းမွာ ေကာင္းကင္ယံကေနျပီး အျမဲတမ္း ပရိနိဗၺာန္စံအထိ
လို္က္ပါေနမွာ။

ရုပ္ျမင္သံႀကားေမေတၱယ်ဘုရား

အရိေမေတၱယ်ဘုရား တရားေဟာတဲ႔အခါ ဘယ္ျမိဳ႔ ဘယ္ေဒသ ဘယ္အရပ္ ဘယ္ရြာေဒသ ဇနပုဒ္
အိမ္ကပဲေဟာေဟာ စႀကဝဠာတိုက္တစ္ေသာင္းလံုး ဘုရားရွင္ရဲ႔
တရားေဟာအသံကိုႀကားေနရမယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႔ ပံုသဏၭာန္ကိုလည္းျမင္ေနရမယ္။
ရုပ္လည္းျမင္ရမယ္ အသံလည္းႀကားရမယ္။ မျမင္ခ်င္လို႔ မ်က္စိမွိတ္ထားလည္း
မရဘူး။ မႀကားခ်င္လို႔နားပိတ္ထားလည္းမရဘူး။ ဘုရားရွင္ရဲ႔တန္ခိုးေတာ္ေႀကာင္႔
၃၁ ဘံုအကာအရံမရိွ ဖီလာထုတ္ခ်င္းေပါက္ျမင္ႀကရမွာ။ အေပၚႀကည္႔ရင္ နတ္သား
နတ္သမီး ျဗဟၼာေတြျမင္ရမယ္။ ေအာက္ငံု႕ႀကည္႔ရင္ ငရဲျပည္မွာ ခံစားေနရတဲ႔
ငရဲဒုကၡမ်ိဳးစံုကိုျမင္ရေတာ႔ ငရဲေရာက္ေအာင္
အကုသိုလ္ေတြျပဳရဲဖို႔မရိွေတာ႔ဘူး။

အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ရဲ႕တန္ခိုးေတာ္ေႀကာင္႔ ေယာက်ာ္းဆိုရင္ နတ္သားလို မိန္းမဆိုရင္ နတ္သမီးလို ေခ်ာေမာလွပေတြခ်ည္းျဖစ္ရာ ရုပ္မေခ်ာ
အဂၤါမစံုတစ္ေယာက္မွမရိွ။ အကုန္းအကြ အကန္း အႏူအဝဲေရာဂါသည္ေတြ လံုးဝမရိွ။

အသက္ငါးရာျပည္႔တဲ႔အရြယ္ေရာက္ရင္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးေတြ
အိမ္ေထာင္ျပဳႀကလိမ္႔မယ္။ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ခိုက္ရန္ေဒါသမရိွ ျပႆနာမရိွ
ကြဲကြာသြားျခင္းလည္းမရိွ။ အျမဲအဆင္ေျပမယ္။ ရာသက္ပန္ေပါင္းသင္းရမယ္။
အမ်ိဳးသမီးတိုင္းမွာ ပတၱျမားနားေတာင္း လက္စြပ္ လက္ေကာက္
ေျခက်င္းစသည္တို႔ဟာ ေရႊအိုးႀကီးေတြထဲက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ယူဝတ္ႀကမွာ။
ေရႊမဝတ္နိုင္တဲ႔သူမရိွဘူးတဲ႔။

စားစရာပေဒသာပင္ေတြမွာ ယူစားခ်င္တဲ႔အခ်ိန္ယူစားလို႔ရတယ္။ က်န္းမာေရးအေနနဲ႔ႀကည္႔မယ္ဆိုရင္လည္း ဘာေရာဂါမွကိုမရိွဘူး။

ေန႕ညခြဲမရ

အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ရဲ႔ တန္ခိုးေတာ္ေႀကာင္႔ ကမၻာေလာႀကီးဟာ ေန႔အခါ
ညအခါရယ္လို႔မရိွ ေန႔ေရာညပါ အျမဲတမ္းလင္းထိန္ျပီးေတာ႔ မနက္ပြင္႔တဲ႔ပန္း
ညပြင္႔တဲ႔ပန္း မနက္ပန္း ညပန္း ႀကက္တြန္သံေတြကို ႀကည္႔ရွဳနားေထာင္ျပီး
ေန႔ညခြဲယူရလိမ္႔မယ္။

ပရိနိဗၺာန္စံမည္႔အရြယ္

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူျပီးတဲ႔အခ်ိန္ကစျပီး ကုေဋခုနစ္ရာေသာ
ပရိသတ္တို႔ကို ေခ်ခ်ြတ္ေတာ္မူျပီးလွ်င္ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္းျပည္႔တဲ႔အခ်ိန္မွာ ပရိနိဗၺာန္စံဝင္လိမ္႔မယ္။
ဒါေပမယ္႔ သာသနာေတာ္က အႏွစ္ႏွစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္း
ျပည္႔တဲ႔အခါ ဘဒၵကမၻာႀကီးသည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ သာသနာပ်က္ျပီး
ကမၻာတစ္သိန္းကာလလံုး ဘုရားမပြင္႔ေတာ႔ဘူးတဲ႔။

ဘုရားမပြင္႔တဲ႔ ကမၻာတစ္သိန္းေက်ာ္လြန္ေသာအခါ မ႑ကမၻာျဖစ္ျပီးေတာ႔
ဥတၱရာမမင္းသည္ ရာမသမၺဳဒၶဘုရားျဖစ္လိမ္႔မယ္။ ပေသနဒီေကာသလမင္းက
ဓမၼရာဇာဘုရားျဖစ္လိမ္႔မယ္။

အဲဒီ မ႑ကမၻာမွာဘုရားႏွစ္ဆူပြင္႔ျပီးပ်က္စီးသြားတဲ႔အခါ သာရကမၻာျဖစ္ေပၚျပီး အဘိဘူဘုရားတစ္ဆူသာပြင္႔လိမ္႔မယ္။

သာရကမၻာပ်က္ျပီး ကမၻာတစ္သိန္းဘုရားမပြင္႔ဘဲေနျပီးေတာ႔ ကမၻာတစ္သိန္းေက်ာ္လြန္ေသာအခါ ျဖစ္ေပၚလာမယ္႔ ကမၻာမ်ားမွာ
ဒီဃေသာနိအသူရိန္နတ္သား စႏၵနီပုဏၰား သုဘလုလင္ ေတာေဒယ်ပုဏၰား
နာဠာဂီရိဆင္မင္း ပလေလယဆင္မင္းတို႔ အစဥ္အတိုင္း ဘုရားျဖစ္လိမ္႔မယ္။

အရိေမေတၱယ်ဘုရားဖူးေျမာ္ရန္ ျပဳလုပ္ရမည္႔ကုသိုလ္

ယခုႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ႔ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား သာသနာကာလအတြင္းမွာ

ကိုယ္တိုင္ ရဟန္းသာမေဏ သီလရွင္ဝတ္ျပီး ပရိယတ္ ပဋိပတ္ သာသနာျပဳေနတဲ႔ပုဂၢိဳလ္

မိမိရင္မွျဖစ္တဲ႔သား သူတစ္ပါးရင္မွျဖစ္တဲ႔သားေတြကို ရဟန္းခံေပးျခင္း
ရွင္ျပဳေပးျခင္းျပဳတဲ႔ပုဂၢိဳလ္

မိခင္ဖခင္ေက်းဇူးရွင္ေတြကို ဝတ္ေက်တမ္းေက်မဟုတ္ဘဲ
စိတ္ပါလက္ပါျပဳစုလုပ္ေက်ြးေသာပုဂိၢဳလ္

သရဏဂံုသီလမျပတ္ေဆာက္တည္ေသာပုဂၢိဳလ္

ဘုရားသာသနာတည္စိမ္႔ေသာငွာ ေစတီပုထိုး စည္းခံု ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း
ဇရပ္စသည္တို႔ကို ျပဳျပင္တဲ႔ပုဂၢိဳလ္ အသစ္ေဆာက္လုပ္လွဳဒါန္းတဲ႔ပုဂၢိဳလ္

ေဗာဓိေညာင္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေသာပုဂၢိဳလ္

ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းေသာပုဂၢိဳလ္

ေရတြင္း ေရအိုင္ ေရကန္ စတုဒိသာေက်ာင္းဇရပ္ တံတားျ႔ပဳျပင္ေသာပုဂၢိဳလ္

အရုဏ္ဆြမ္း ေန႔ဆြမ္းမျပတ္ေလာင္းလွဳေသာပုဂၢိဳလ္

ရဟန္းတို႔အားပစၥည္းေလးပါးတို႔ျဖင္႔ေထာက္ပံ႕လွဳဒါန္းေသာပုဂၢိဳလ္

ကမၼဌာန္းဘာဝနာပြားမ်ားအားထုတ္ေသာပုဂၢိဳလ္….

အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ေတြအားလံုး ဧကန္မုခ် မလြဲမေသြ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ
အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရျပီး နိဗၺာန္ကိုရမယ္။

အဲဒါက ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကိုယ္တိုင္ေျပာျပခဲ႔တဲ႔ ကုသိုလ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရားေလာင္းေျပာျပခဲ႔တဲ႔ ကုသိုလ္ေတြကေတာ႔…..

မဟာေဝသႏၱရာဇာတ္ေတာ္ကို ေန႔ခ်င္းကုန္ေအာင္နာႀကားႀကေသာသူတို႔သည္
က်ြႏု္ပ္ဘုရားမျဖစ္မီအႀကား သံသရာ၌ က်င္လည္ေလသမွ်မွာလည္း စိတ္ႏွင္႔ကိုယ္ကို
အစိုးရ၍ လူေကာင္း နတ္ေကာင္း စည္းစိမ္ေကာင္းကို ခံစားရျပီး
က်ြႏု္ပ္ဘုရားျဖစ္ေသာအခါ ေရွးဦးစြာ ဖူးေတြ႕ရ၍ ပဋိသမိၻဒါပညာေလးပါးႏွင္႔တကြ
ရဟႏၱာအျဖစ္ကို မခ်ြတ္မလြဲရႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္လို႔ ရွင္မာလဲမေထရ္ျမတ္အား
အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရားေလာင္းက ေျပာျပေတာ္မူခဲ႔ပါတယ္။

Wednesday, June 9, 2010

" Friend ( သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဆိုတာ) "

A - Accepts you as you are.
သင့္ကုိအရွိအတုိင္းလက္ခံသူ
B - Believes in ''you'' .
သင့္ကုိယုံၾကည္သူ
C - Calls you just to say ''HI'' .
"ေနေကာင္းရဲ႕လား"ဟုမၾကာခဏ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သသူ
D - Doesn't give up on you.
သုံးလုိ႕မရပါဘူးဟု စြန္႕ပယ္မပစ္တတ္သူ
E - Envisions the whole of you (even the unfinished parts)
သင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံး (မၿပီးေသးေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအပါအ၀င္)ကုိ
မွန္းေမွ်ာ္ပီတိျဖစ္ေနသူ
F - Forgives your mistakes.
သင့္အမွားမ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္တတ္သူ
G - Gives unconditionally.
ျခြင္းခ်က္မရွိေသာ ေမတၱာေစတနာကုိ ေပးတတ္သူ
H - Helps you.
ကူညီေဖးမသူ
I - Invites you over.
ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိဖိတ္ေခၚတတ္သူ
J - Just ''be'' with you.
သင္ႏွင့္အတူရွိေနတာကုိ ေက်နပ္သူ
K - Keeps you close at heart.
လွဳိက္လွဲပြင့္လင္းစြာ ခင္မင္သူ
L - Loves you for who you are.
ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမပါေသာ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ခ်စ္ခင္သူ
M - Makes a difference in your life.
သင့္ဘ၀မွာ သူရွိေနသည့္အတြက္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစသူ
N - Never judges.
အျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းမျပဳသူ
O - Offer support.
သင့္ဘက္မွ ရပ္တည္ေထာက္ခံေပးမည့္သူ
P - Picks you up.
၀မ္းနည္းအားငယ္ျခင္းကုိ ေျဖသိမ့္ေပးမည့္သူ
Q - Quiets you fears.
ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ကုိ ေျပေပ်ာက္ေစသူ
R - Raises your spirits.
စိက္ဓာတ္ျမွင့္ေပးသူ
S - Says nice things about you.
သင့္ရဲ႕ေကာင္းကြက္ေလးမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ေျပာသည့္သူ
T - Tells you truth when you need to hear it.
သင့္ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္နားေထာင္ပါက အမွန္ကုိေျပာမည့္သူ
U - Understand you.
သင့္ကုိနားလည္သူ
V - Values you.
သင့္ကုိတန္ဖုိးထားသူ
W - Walks beside you.
သင့္နားမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေပးမည့္သူ
X - Xplains thing you don't understand.
သင္နားလည္လာသည္အထိ ရွင္းျပေပးမည့္သူ
Y - Yells when you won't listen.
သူ႕စကားကုိနားမေထာင္ပါက ေအာ္တတ္သူ
Z - Zaps you back to reality.
သင့္အားအမွန္တရားဘက္သုိ႔ပုိ႕ေဆာင္ေပးမည့္သူ

ကိုယ္ပိုင္အိမ္ အိပ္မက္ပံုေဖာ္လိုၾကသည့္ လူငယ္မ်ား

ေအးစပယ္ျဖဴ
အတြဲအမွတ္ (၂၄ ၊ အမွတ္ ၄၆၉)
ကက္ဆက္က လြင့္ပ်ံ႕လာသည့္ ေတးသံရွင္အငဲ၏သီခ်င္းသံကမိသားစုမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္လိုမႈ စိတ္ကူးအိပ္မက္ကို ပီျပင္စြာဖြဲ႕ဆိုျပေနသကဲ့သို႔ပင္။

သီခ်င္းစာသားမ်ားက ငယ္စဥ္ကပင္ရွိခဲ့သည့္ အိမ္ေလးတစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္လိုသည့္ အိပ္မက္ကအေကာင္အထည္ မေပၚလာႏိုင္ ေသးသည့္အေၾကာင္း ဖြဲ႕ဆိုထားသည္။
ကြ်န္မအေတြးေတြက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္မ်ားျပားလာသည့္ အထပ္ျမင့္လူေနအိမ္ခန္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စကားသံမ်ားဆီသို႔ ပ်ံသန္းသြားခဲ့ရသည္။

လူငယ္အမ်ားစု၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားတြင္ အိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈမွာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္ဆိုတာျငင္းမရႏိုင္။
ပီျပင္လွပလာသည့္ အိပ္မက္အခ်ဳိ႕ရွိသလို အမ်ားစုရဲ႕အိမ္မက္မ်ားကေတာ့ ၀ိုးတ၀ါးနဲ႔ ပံုေဖာ္ဆဲ။

"ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေလးတစ္လံုးေလာက္ အရမ္းလိုခ်င္တယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အပင္ေလးေတြ စိမ္းစိမ္းစိုစိုျခံ၀င္းေလးနဲ႔ အိမ္ေလးေပါ့။ အရမ္းႀကီးတာမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ပဲေနရတာလည္းအဆင္ေျပမယ့္ အိမ္ေလးေပါ့။ရန္ကုန္မွာပဲေနခ်င္တယ္ဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕ထဲမွာဆိုရင္ ဒီလိုမ်ဳိးေနႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ သိပ္ေဈးႀကီးမယ္ထင္တယ္။ ၿမိဳ႕ထဲဆိုေတာ့အသံလည္းဆူတယ္ေလ။

ဒီေတာ့ၿမိဳ႕ထဲကိုလည္း နည္းနည္းသြားလာရလြယ္မယ့္ သဃၤန္းကြ်န္းလို၊ ေနရာမ်ဳိးမွာ ၀ယ္ခ်င္တယ္"လို႔ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုက ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ မရီရီက သူ႔စိတ္ကူးအိပ္မက္ထဲက ပံုေဖာ္ထားသည့္ အိမ္ေလးအေၾကာင္းကို ေျပာျပ သည္။

လက္ရွိမွာေတာ့သူကမိဘမ်ားနဲ႔အတူ မိဘေတြပိုင္ဆိုင္တဲ့ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္က ခုနစ္လႊာ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းမွာ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္။

"လခစား၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေတာ့ အသံုးစရိတ္နဲ႔ ရတဲ့လခကစုမိတယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္း ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုခု လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။အဲဒီအခါက်ရင္ေတာ့ကြ်န္မစိတ္ကူးထားတဲ့ အိမ္ေလး၀ယ္ႏိုင္ဖို႔ ပိုနီးစပ္လာမယ္ထင္ပါတယ္" ဟု သူက ထပ္မံေျပာပါသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ အိုင္တီပညာရွင္ ကိုေက်ာ္ေဇာ၀င္းကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ သြားလာဆက္သြယ္ ရလြယ္ၿပီး ေအးေအးခ်မ္း ခ်မ္းလည္း ေနထိုင္ႏိုင္မယ့္ ဆင္ေျခဖံုး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွာ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေလးတစ္လုံး ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုသည္။

သူလိုခ်င္တဲ့ အိမ္ပံုစံေလးကလည္း စိမ္းစိမ္းစိုစိုျခံ၀င္းေလးပါတဲ့ တစ္ထပ္တိုက္ေလးျဖစ္ၿပီး အဲဒီအတြက္ သူက သိန္း ၂၀၀ ေလာက္ ေတာ့ သံုးစြဲဖို႔ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

သူ႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ သူ႔၀င္ေငြရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို စုေဆာင္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိတယ္ လို႔လည္း သူက ျဖည့္စြက္ေျပာျပသည္။

ေနာင္ခုနစ္ႏွစ္ ခန္႔ၾကာသည့္အခါ သူ႕ရဲ႕စိတ္ကူးထဲက အိမ္ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ဟု သူက ေမွ်ာ္လင့္ယုံ ၾကည္လ်က္ရွိသည္။
ကိုယ္ပိုင္အိမ္ အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အသက္ ၃၀ အရြယ္ လူငယ္ဇနီးေမာင္ႏွံကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေလးျဖစ္တည္ခဲ့ရပံု မလြယ္ကူခဲ့ဘူးဆိုတာကို ဖြင့္ေျပာျပပါသည္။

"အရင္ကေတာ့ကြ်န္မတို႔အိမ္ငွားေနၾကတယ္။ ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္ေတာ့ အိမ္ခဏခဏေျပာင္းရတာ အရမ္းဒုကၡေရာက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ အိမ္ေလးတစ္လံုးေလာက္ျဖစ္ေအာင္၀ယ္မယ္ဆိုၿပီး က်န္တဲ့အသံုးစရိတ္ေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေခြ်တာၿပီး အိမ္ခန္းေလး တစ္ခန္းျဖစ္ေအာင္ ပထမ ဦးစားေပးစုေဆာင္းခဲ့ၾကတယ္"ဟု ဇနီး ျဖစ္သူ မဇင္မင္းေအးကဆိုသည္။

ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာလိုင္းတစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သူ႔အမ်ဳိးသား၀င္ေငြနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အေသးစားကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းကရတဲ့ ၀င္ေငြေတြကို တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္စုေဆာင္းၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွာ စတုရန္းေပ ၉၀၀ ခန္႔ရွိတဲ့ တိုက္ခန္း ေလးတစ္ခန္းကို သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

"ကိုယ့္လက္ထဲကပိုက္ဆံနဲ႔လိုက္မီတာ ေရြးရတာဆိုေတာ့ ခုနစ္လႊာေလာက္ပဲရတယ္ေလ။ တက္ရတာေတာ့ျမင့္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ခန္းေလးဆုိေတာ့ ေနရတာစိတ္ခ်မ္းသာတယ္။ အိမ္၀ယ္ဖို႔ စဥ္းစားေတာ့ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းဖို႔ ဦးစားေပး စဥ္းစားခဲ့တယ္။

ဒီအခန္းေလးက ေဘးကပ္လ်က္တိုက္ေတြလည္းမရွိတာကို သေဘာက်ၿပီးေရြးျဖစ္သြားတာ"လို႔ သူကေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့ပုံကို ေျပာျပန္သည္။

ေနာက္ထပ္အိပ္မက္ကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သူတစ္ဦးကေတာ့ အသက္ ၃၄ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုျမတ္မင္းပါ။

သူက လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္က လက္ရွိေနထိုင္ေနတဲ့ တိုက္ခန္းေလးကို သူ႔အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္မွာ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့သူပါ။ "ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေလး လိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္မ်ဳိးအသက္ ၂၀ ေလာက္ကစၿပီး ျဖစ္မိတယ္။

ကိုယ္တိုင္လည္း အင္ဂ်င္နီယာဆိုေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေလး၀ယ္ၿပီး ဘယ္လိုျပင္ဆင္မယ္ဆိုၿပီး စိတ္ကူးထားတာေပါ့။ ေက်ာင္းၿပီးေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ အိမ္တြင္းအလွဆင္လုပ္ငန္းလုပ္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္အၾကာမွာ စုေဆာင္းမိတဲ့ေငြနဲ႔ လက္ရွိေနတဲ့ တုိက္ခန္းေလးကို ၀ယ္ခဲ့တယ္။အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ က်ပ္သိန္း ၇၀ ေလာက္ ေပးရတယ္"ဟု ကိုျမတ္မင္းက ေျပာသည္။

စတုရန္းေပ ၆၅၀ ေလာက္ရွိတဲ့ တိုက္ခန္းေလးက သူ႔ရဲ႕စိတ္ကူးထဲက ေနအိမ္ေလးမျဖစ္ေသးေၾကာင္း ကိုျမတ္မင္းက ျဖည့္စြက္ ေျပာသည္။

"ကိုယ္တကယ္ေနခ်င္တဲ့ အိမ္ပံုစံေလးကေတာ့ ျခံ၀င္းေလးနဲ႔ လံုးခ်င္းတစ္ထပ္ပံုစံမ်ဳိးေလးေနခ်င္တယ္။အင္းစိန္ဘက္ဆိုရင္ ေနရတာ လည္း ေအးေအးေဆးေဆးရွိမယ္ထင္တယ္" ဟု သူ႔ထင္ျမင္ခ်က္ကို ထပ္မံေျပာဆိုသည္။

သူ႔ရဲ႕ စိတ္ကူးထဲကအိမ္ေလးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ အနည္းဆံုး ေနာက္ထပ္ ၁၀ ႏွစ္နီးပါး ေလာက္ အခ်ိန္ယူရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ခန္႔မွန္းေနသည္။

ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားလူငယ္မိတ္ေဆြတစ္ဦးကလည္းသူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕လူငယ္အမ်ားစုမွာ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ အိပ္မက္ ကိုယ္စီရွိၾကၿပီး ဘဏ္ေခ်းေငြရယူႏိုင္တဲ့ စနစ္ေၾကာင့္သူတို႔ရဲ႕အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၾကေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။

လူငယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ စိတ္ကူး အိပ္မက္ေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ လာႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးတာနဲ႔အမွ် အိမ္ျခံေျမက႑ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ေစဖို႔ရာအတြက္လည္းအေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းသုံးသပ္ရပါသည္။

Monday, June 7, 2010

ေဒါသကင္းေရး (၁၀) ခ်က္ေဆး

ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဒါသ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အက်ိဳးရွိမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ တစ္ေယာက္
ေယာက္က သင့္ကို ကားလမ္းေၾကာင္း ပိတ္လိုက္တဲ့အခါ သင့္ကိုယ္သင္ ေဒါသထြက္တာ
ခံစားဖူး ပါသလား။ သင့္သားသမီးက သင္ခိုင္းတဲ့ အတိုင္း လုပ္မေပးခဲ့ရင္
ေတြးေတြးၿပီး ေဒါသ ေပါက္ကြဲ ဖူးပါသလား။

ေဒါသဆိုတာ ပံုမွန္ ျဖစ္တတ္တဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အေကာင္းျမင္ၿပီး တိုးတက္မႈ ျဖစ္ေစတဲ့ နည္းလမ္းကို ဘယ္လို သိႏိုင္ပါ့မလဲ။
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိတဲ့ ေဒါသဟာ ဆိုးရြားတဲ့ စိတ္ခံစားမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္ရဲ႕ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ တျခား သူစိမ္းေတြနဲ႔ ေဒါသ ျဖစ္စရာ တစ္ခုခု ျဖစ္လာရင္ ေဒါသ ကင္းေဝးေရး
အတြက္ လုပ္ရမယ့္ ပင္ကိုယ္ စြမ္းရည္ကို အသံုးခ်ဖို႔ အခ်ိန္ ေရာက္ၿပီဆိုတာ
သိဖို႔ လိုပါတယ္။ ေဒါသ ကင္းေရး ၁၀ ခ်က္ေဆးဟာ သင့္ရဲ႕ ေဒါသေတြကို
ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ကူညီႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း အျဖစ္ အသံုးျပဳဖို႔
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

(၁) ခတၱခဏ အခ်ိန္ယူ တတ္ေအာင္ လုပ္ပါ။ သင့္ရဲ႕ ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ တစ္ဖက္သားကို ခြန္းတံု႔ မျပန္ခင္ ၁ ကေန ၁၀ အထိ လက္ခ်ိဳးေရ တြက္လိုက္ပါ။

(၂) ကာလေလး တစ္ခု လုပ္တတ္ ေအာင္လုပ္ပါ။ ခံျပင္းစရာေတြကို သက္သာခြင့္ ရတဲ့အထိ ေဒါသကို တေအာင့္ေလာက္ ထိန္းလိုက္ပါ။

(၃) စိတ္တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ ေဒါသကို ရင္ဖြင့္ ေျပာျပတတ္ေအာင္ လုပ္ပါ။ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္တဲ့ နည္းကို မသံုးဘဲ သင့္ရဲ႕
ခံျပင္းမႈ၊ မခ်င့္မရဲ ျဖစ္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဆိုတာ
ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါ။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈဟာ အေျခ အေနကို ပိုလို႔ ဆိုးရြား
ေစႏိုင္ပါတယ္။

(၄) ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုခု လုပ္လိုက္ပါ။ ကာလ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္တာဟာ သင့္ရဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ေတြအတြက္ ထြက္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာ ပါတယ္။
အထူး သျဖင့္ ေဒါသ ေပါက္ကြဲလုဆဲဆဲ အခ်ိန္မွာ လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ ပို္ေကာင္း
ပါတယ္။ အျပင္ထြက္ၿပီး ခပ္သြက္သြက္ လမ္းေလွ်ာက္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေျပးလိုက္၊
ဒါမွမဟုတ္ ေရကူးလိုက္၊ ဒါမွ မဟုတ္ အေလးမလိုက္ပါ။

(၅) တစ္ခုခုမေျပာခင္ အေသအခ်ာ စဥ္းစားပါ။ မစဥ္းစားမိဘဲ ေျပာမိမယ္ဆိုရင္ ဝမ္းနည္း စိတ္ထိခိုက္လာၿပီး ရန္မ်ားဖို႔ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ သင္ေျပာခ်င္တာကို လက္ေရးနဲ႔ ခ်ေရးလိုက္ပါ။ ဒီလို
လုပ္လိုက္တာနဲ႔ ျပႆနာ ေတြကို ၿပီးေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၿပီး ေဒါသ ထြက္တဲ့အခါ
လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းတဲ့ လြယ္ကူတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္မွာပါ။

(၆) ျပႆနာ ေတြကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာလိုက္ပါ။ သင့္စိတ္ကို ကေယာက္ ကယက္ လုပ္တဲ့အေပၚ အာ႐ံုစိုက္မဲ့အစား၊ အဓိက ျပႆနာကို ေျဖရွင္း ဆံုးျဖတ္ဖို႔ ေဒါသ
ထြက္ေအာင္ လုပ္တဲ့သူနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

(၇) ျပႆနာကို ထုတ္ေဖာ္တဲ့ အခါမွာ ‘ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မ’ ဆိုၿပီး သံုးႏႈန္း ေျပာဆိုပါ။ ဒီလို သံုးႏႈန္း ေျပာဆို လိုက္တာနဲ႔ ေဝဖန္တာတို႔၊
အျပစ္တင္တာ တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္မွာပါ။ သူတစ္ပါးကို ေဒါသ
ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ၊ ဒါမွ မဟုတ္ မေက်မခ်မ္း ေအာင္ လုပ္တာေတြကို ေရွာင္ရွား
ႏိုင္မွာပါ။

စိုးရိမ္ ပူပန္မႈ၊ အားၿပိဳင္မႈေတြ မရွိလာ ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဥပမာ- ‘ကၽြန္ေတာ့္ အိမ္ အလုပ္ေတြကို ခင္ဗ်ား တကယ္ ကူညီ သင့္တယ္ဗ်ာ ’ လို႔
ေျပာမယ့္အစား ‘ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မခ်မ္းသာဘူးဗ်ာ .. ဒီညေနက်ေတာ့ အိမ္
အလုပ္ေတြကို ခင္ဗ်ား ကူညီေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး’ လို႔
ေျပာလိုက္တာမ်ိဳးေပါ့။

(၈) သဝန္တို၊ မနာလိုတာေတြ မလုပ္ဖို႔ပါ။ တကယ္လို႔ သူတစ္ပါးကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရင္ ႏွစ္ဦးစလံုး အတြက္ အဆင္ေျပမွာပါ။ သင္လိုခ်င္တဲ့
အတိုင္း လူတိုင္းကို အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာ သဘာဝ
မက်ပါဘူး။

(၉) စိတ္ဖိစီးမႈကို ရယ္စရာ ဟာသလုပ္ၿပီး ေခ်ဖ်က္ ပစ္လိုက္ပါ။ ရယ္စရာ လုပ္ျပစ္လိုက္ျခင္းဟာ စိတ္ပင္ပန္း ညစ္ႏြမ္းမႈကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္
လုပ္လိုက္သလို ပါပဲ။ ေစာင္းခ်ိတ္တဲ့ စကားေထ့လံုး ေငါ့လံုးေတြ မေျပာမိဖို႔
အေရး ႀကီးပါတယ္။ ဒီလို ေျပာလိုက္မိတဲ့ အတြက္ ခံစားခ်က္ေတြကို
နာက်င္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အရာ ခပ္သိမ္းကို ပိုဆိုး ရြားေစႏိုင္ပါတယ္။

(၁၀) အပန္းေျဖ အနားယူတဲ့ အလုပ္ကို ေလ့က်င့္ပါ။ အနားယူဖို႔ စိတ္ဖိစီးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဟာ သင့္ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အသက္႐ႈ
ေလ့က်င့္ခန္းကို မ်ားမ်ား ေလ့က်င့္ပါ။ အနားယူတဲ့ ျမင္ကြင္းကို
ေတြးၾကည့္ၾကည့္ပါ။ ညင္သာတဲ့ စကားလံုးေတြကို ထပ္တလဲလဲ ေတြးၾကည့္ပါ။

ဥပမာ - သက္သက္ သာသာေနပါ။ ေဒါသကို ေလွ်ာ့ဖို႔ တျခား ခိုင္မာတဲ့ နည္းလမ္း ေတြကေတာ့ သီခ်င္း နားေထာင္ပါ။ စာမ်ားမ်ား ေရးပါ။ ေယာဂ က်င့္ပါ။ လူတိုင္း
နီးပါးေတာ့ ေဒါသ ျဖစ္ဖူး ၾကမွာပါ။ ေဒါသ ထြက္လာရင္ ဘာလုပ္ရမလဲေပါ့။

ေဒါသကို ေပါက္ကြဲ ထြက္လိုက္ရင္ပဲ ကၽြန္မလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ သလိုလို၊ ေဒါသကို ၿမိဳသိပ္လိုက္တာက ေကာင္းသလိုလို၊ ပင္လယ္ ကမ္းေျခသြားၿပီး ေအာ္ဟစ္
ခိုင္းလိုက္ရင္ပဲ ေဒါသ ေျပသြား သလိုလို၊ ေတာင္ထိပ္ေပၚတက္ၿပီး ေအာ္ရင္ပဲ
ရင္ထဲမွာ ေပါ့သြားသလိုလို အဲလို သလိုလို ေတြၾကားထဲမွာ ဒီနည္းလမ္းေလးကို
သံုးၾကည့္ရင္ ေကာင္းမယ္ ထင္တာေနာ္။ ဒီစာေလးကို ဖတ္ၿပီး ေဒါသထြက္တဲ့သူေတြ
အနည္းဆံုးေတာ့ ၿပံဳးမိသြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

မိဘေက်းဇူး

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ အားလံုး အေမ႔ဆံုးေသာ အရာတစ္ခု ရွိပါတယ္။ အျခား မဟုတ္ပါဘူး။ မိဘေက်းဇူးဆပ္ျခင္း ဆိုတာပါပဲ။ မိဘေတြရဲ႕ ေက်းဇူးကို ဆပ္ရမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးသိၾကပါတယ္။ ကေလးဘ၀ ကတည္းက ပံုျပင္ေတြ၊ ကဗ်ာေတြ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး သင္ခဲ႔ၾကၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေၾကာင္႔ အခုခ်ိန္ထိ မိဘ ေက်းဇူးကို ဆပ္ဖို႔ အေကာင္အထည္ မေဖၚၾကတာလဲ??၊ ေမ႔ေလွ်ာ႔ ေပါ႔ဆ ေနၾကတာလဲ??၊ မေမ႔ေလွ်ာ႔တဲ႔ သူေတြကေရာ ဒါေလးလုပ္ဖို႔ကို ဘာေၾကာင္႔ ေရးႀကီးခြင္႔က်ယ္ လုပ္ေနၾကရတာလဲ??။ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ေမးၾကည္႔ပါတယ္။ ကိုယ္ဖက္က ျပည္႔စံုမွ ဆပ္မွာလား?။ အဲဒီလို လုပ္လို႔ေတာ႔ မရျပန္ဘူးဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တျဖည္းျဖည္း ရင္႔က်က္ တည္ၿငိမ္လာၿပီး ျပည္႔စံုလာတယ္ ပဲထားအံုး မိဘေတြရဲ႕ အသက္ကေရာ၊ ရပ္ေနမွာမွမဟုတ္တာ။ သူတို႔ေတြလည္း အသက္ေတြ ႀကီးလာမွာပဲ။ ဒီလိုနဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္ဖို႔ ျပင္ေနရင္းနဲ႔ပဲ မဆပ္လိုက္ရတဲ႔ သားသၼီးေတြလည္း တစ္ပံုႀကီးရွိပါတယ္။ မိခင္ ဒါမွမဟုတ္ ဖခင္ တစ္ဦးသာ ရွိေတာ႔တဲ႔သူေတြ ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာင္ အေလးအနက္ ထားသင္႔ပါတယ္။ မိဘထက္ အေရႀကီးတဲ႔သူ၊ မိဘထက္ ေက်းဇူးႀကီးတဲ႔သူ ဆိုတာ ရွိနိုင္ပါ႔မလား။ မိဘေက်းဇူး ဆပ္ခြင္႔ရတယ္ဆိုတာ ေတာ္ရံုတန္ရံု အခြင္႔အေရးေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ၀မ္းတြင္မွာ သေႏၶ စၿပီး တည္ကတည္းေန အခုခ်ိန္ထိ မိဘဆီက မွီခိုမႈ ကင္းေအာင္ ဘယ္ေလာက္ ေနနိုင္ၿပီလဲ။ အခုခ်ိန္ ခၽြတ္ၿခံဳက်သြားရင္ေရာ မိဘကလြဲၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္သူကမ်ား လက္ခံမွာတဲ႔လဲ..........။*
သည္ကေန႔ မင္းျဖစ္ေနသမွ်၊ ေနာက္တစ္ေန႔ မင္းျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းနိုင္သမွ် အားလံုး မင္းမိဘ ေက်းဇူေၾကာင္႔။

*
ငါ႔ဘ၀တြင္ ရတနာသံုးပါးသည္ နိဗၺာန္၊ အေမသည္ အသက္သခင္၊ အေဖသည္ မီးရွဴးတိုင္၊ ဆရာသည္ လမ္းျပၾကယ္။

*
ငါ႔ဘ၀တြင္ ငါ႔မိဘသာ ရွိေနပါေစ။ ဒုကၡဟူသမွ် လက္ျပေခၚပါ႔မယ္။

*
ေငြနဲ႔ အရာရာကို ဖန္တီးယူနိုင္တယ္တဲ႔။ ျဖစ္နိုင္ပါလိမ္႔မယ္။ ဒါေပမယ္႔ မိဘတို႔ရဲ႕ ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာခံမႈ ေတြကိုေတာ႔ ေငြနဲ႔ လဲလို႔ မရပါဘူး။

*
မိခင္တိုင္းရဲ႕ရင္ခြင္ဟာ သားသၼီးတိုင္းအတြက္ ေဆာင္းမွာ ေႏြးေထြးမႈကို ေပးနိုင္သလို ေႏြမွာလည္း ေအးျမမႈကို ေပးစြမ္းနိုင္ပါတယ္။

*
အပူမီးကုေဋ အေမ႔ရင္မွာ ၀န္းရံေသာ္လည္း အၿပံဳးမပ်က္ သားေမွးဆက္ရန္ သားေခ်ာ႔ေတးသံ ရင္တြင္းမွာေလ လိႈက္လႈိက္လွဲလွဲ သီဆိုဆဲပါေလ။

*
လျပည္႔ည လ၀န္းထက္ အေမ႔မ်က္၀န္းက ပို၍ စိုရႊန္းေတာက္ပ၏။

*
ငါ႔ရဲ႕ပထမအခ်စ္က မိခင္၊ ဒုတိယႏွလံုးသား ကဖခင္။

*
ေလာကမွာ မိမိအေပၚ ဘယ္သူေတြ ေမတၱာပ်က္ပ်က္၊ မိဘႏွစ္ပါးက ေမတၱာမပ်က္ဘူး။

*
စီးပြားေရး ေတာင္႔တင္း ခိုင္မာသူတို႔သည္ မိဘအား ေထာက္ပံ႔ ၾကည္႔ရႈနိုင္ျခင္းဟူေသာ ႀကီးမားေသာ ဆုလဘ္ကို ရရွိၾကသည္။

*
မသိတတ္ခင္က မိဘကို စိတ္ညစ္ေစတာကို ထားလိုက္ေတာ႔။ အခု သိတတ္ၿပီ။ မိဘကို ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစေတာ႔။

*
မိဘေက်းဇူးကို ဆပ္ခြင္႔ရတုန္းမွာ အရအမိဆပ္ပါ။

*
မိဘ၊ ဆရာရဲ႕ ေမတၱာကို ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္တာအေကာင္းဆံုး။

မိဘေက်းဇူးကိုဆပ္ႏုိင္ၾကပါေစလို႕ ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာၿဖင့္