Subscribe:

Pages

လွဳိက္လဲစြာၾကိဳဆိုပါသည္...........

Wednesday, November 9, 2011

ဝတ္မျပဳခင္ အေနကဇာတင္ ကင္းစင္အႏၲရာယ္ တန္ခိုးၾကြယ္

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္,ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို “အေနကဇာတင္”သည္ဟူ၍ သိၾကပါသည္။
မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သည့္အင္အားေလွ်ာ္စြာ ေျမ,သစ္သား,အဂၤေတ,အုတ္,ေက်ာက္,သံ,ေၾကး,ေငြ,ေ႐ႊ စသည္တို႔ျဖင့္
ထုလုပ္ၾကၿပီး ဘုရား၊႐ုပ္တု၊ဆင္းတုေတာ္တို႔ကို အေနကဇာတင္ေလ့႐ွိၾကပါသည္။ထို႔ျပင္ ဘုရားဓာတ္ပံု ပန္းခ်ီ
ကား စသည္တို႔ကိုလည္း အေနကဇာတင္ၾကပါသည္။


အေနကဇာတင္ျခင္းဟူေသာ စကားလံုးမွာ ပါဠိေဝါဟာရ“အေနကဇာတိ”ႏွင့္ ျမန္မာေဝါဟာရ“တင္”ျခင္းကို
ေပါင္းစပ္ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္၏။အေနကဇာတိသံသာရံ အစခ်ီေသာ ဥဒါန္းဂါထာတို႔ကို ႐ြတ္ဆိုလွ်က္ ဘုရားအျဖစ္
သို႔ တင္ေျမွာက္ပူေဇာ္ျခင္း ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ဆိုလိုသည္မွာ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ဘုရားအျဖစ္သို႔
ေရာက္ေၾကာင္း ဗုဒၶဘိေသက မဂၤလာသဘင္ ဆင္ယင္ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားေလာင္းမ်ား ဘုရားအျဖစ္သို႔ေရာက္လွ်င္ေရာက္ျခင္း အေနကဇာတိသံသာရံ အစခ်ီေသာ
ဥဒါန္းဂါထာတို႔ကို က်ဴးရင့္ပါသည္။ဥဒါန္းက်ဴးရင့္သည္ဆိုသည္မွာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ကိုရ၍ ဘုရားအျဖစ္သို႔ေရာက္ေတာ္မူစ လြန္စြာႏွစ္သက္အားရေတာ္မူလွ
သျဖင့္ စိတ္ေတာ္ျဖင့္ အေနကဇာတိသံသာရံ အစခ်ီေသာ ႏွစ္ဂါထာခြဲကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူေလ၏။ဤဥဒါန္းကို
စိတ္ေတာ္ျဖင့္ က်ဴးရင့္ေတာ္မူျခင္းျဖစ္၍ “မနသာ ဥဒါန္း”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ေရာက္
ျခင္း အစဦးဆံုး စိတ္ေတာ္ျဖင့္ ျမြက္ဆိုေသာ စကားျဖစ္၍“ပထမ ဗုဒၶဝစန”ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚဆိုရေလ၏။
အေနကဇာတင္ျခင္းကို ရဟန္းသာမေဏမ်ားသာမက လူပုဂၢိဳလ္တို႔လည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ဗုဒၶဘာသာ
ဝင္တို႔သည္ မိမိအိမ္တြင္႐ွိေသာ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ အေနကဇာတင္ အခမ္း
အနားျပဳလုပ္ေလ့႐ွိပါသည္။လူပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အေနကဇာတင္ ဂါထာေတာ္မ်ားကို ႐ြတ္ဆိုပူေဇာ္ႏိုင္ပါသည္။ပူ
ေဇာ္ေကာင္းပါသည္။မိမိေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္႐ွိေသာ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို ေ႐ွးဦးစြာ အေနကဇာတင္ၿပီးမွ ႐ွိခိုး
ပူေဇာ္ျခင္း၊သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ပုတီးစိတ္ျခင္း၊ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား႐ြတ္ျခင္းစသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ပါက
ထူးျခားေသာ ေလာကီေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာေသာ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကို ရ႐ွိခံစားႏိုင္ပါမည္။ အေနကဇာကို
အထပ္ထပ္တင္ျခင္းေၾကာင့္ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္အထူးတိုးတက္၍ ႀကီးမားေသာအက်ဳိးအာနိသင္ရ႐ွိပါမည္။
ရဟန္းခံၿပီးေသာ ရဟန္းကို ထပ္၍ကမၼဝါဖတ္ရာ၌(သိကၡာထပ္ရာ၌)အလြန္႔အလြန္ ထူးခြ်န္မြန္ျမတ္ေသာခိုင္
ၿမဲျခင္းအက်ိဳးကိုသာလွ်င္ျမင္ၾက၍ သိမ္ထပ္ျခင္းအမႈကိုျပဳလုပ္ၾကသကဲ့သို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ေစတီ၊႐ုပ္ပြား
ဆင္းတုေတာ္တို႔ကို အေနကဇာတိသံသာရံ အစခ်ီေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏စကားေတာ္ျဖင့္ ဗုဒၶဘိေသက မဂၤလာ
သဘင္ကို ထပ္ခါထပ္ခါျပဳလုပ္ရာ၌ အလြန္႔အလြန္မြန္ျမတ္ေသာ တန္ခိုးႀကီးျခင္း၊အာႏုေဘာ္ႀကီးျခင္း အစ႐ွိေသာ
အက်ဳိးအာနိသင္တို႔ကိုသာလွ်င္ျမင္ၾက၍ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။အေနကဇာတင္စဥ္ ႐ုပ္ပြားေတာ္မွ
ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ားကြန္႔ျမဴးသည္ကို ေတြ႔ႀကံဳဖူးျမင္ရသူမ်ားစြာ႐ွိ၏။

သံဃာေတာ္မ်ားကို ပင့္ဖိတ္၍ အေနကဇာတင္မည္ဆိုလွ်င္ ဘုရားဒါယကာ,ဒါယိကာမတို႔သည္ တံခြန္၊
ကုကၠား၊မုေလးပြား၊ေအာင္သေျပ၊ေနဇာျမက္၊ဆီမီး၊အေမႊးနံ႔သာ၊ေငြဖလား၊ပန္းေပါက္ေပါက္ႏွင့္ ေငြအေၾကြမ်ား
အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္ေဆာင္႐ြက္ထားရပါမည္။ပင့္ဖိတ္ေသာ သံဃာေတာ္အပါးအေရအတြက္ကိုလိုက္၍ တံခြန္၊
ကုကၠား၊ေအာင္သေျပတို႔ကို စီစဥ္ထားရန္လိုပါသည္။


ယခုအခါ အေနကဇာတင္ရာတြင္ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္ပါအတိုင္း တင္ေလ့႐ွိၾကပါသည္။ဗုဒၶဘိေသကအေနကဇာ
တင္ျခင္း မဂၤလာသဘင္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ဗုဒၶဘိေသကအေနကဇာတင္ျခင္း၁။နေမာတႆ မဟာပဏာမ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။(၃-ေခါက္)

၂။မနသာဥဒါန္းဂါထာေတာ္(အေနကဇာတိသံသာရံ ဂါထာ)


(က)အေနကဇာတိ သံသာရံ၊
သႏၶာဝိႆံ အနိဗၺိသံ။
ဂဟကာရံ ဂေဝသေႏၲာ၊
ဒုကၡာ ဇာတိ ပုနပၸဳနံ။
(ခ)ဂဟကာရက ဒိေ႒ာသိ၊
ပုနေဂဟံ န ကာဟသိ။
သဗၺာ ေတ ဖာသုကာ ဘဂၢါ၊
ဂဟကူဋံ ဝိသခၤတံ။
ဝိသခၤါရ ဂတံ စိတၱံ၊
တဏွာနံ ခယ မဇၥ်ဂါ။(၃-ေခါက္)၃။ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အႏုေလာမ
အဝိဇၨာ ပစၥယာ သခၤါရာ၊သခၤါရ ပစၥယာ ဝိညာဏံ၊ဝိညာဏ ပစၥယာ နာမ႐ူပံ၊ နာမ႐ူပ ပစၥယာ သဠာယတနံ၊
သဠာယတန ပစၥယာ ဖေႆာ၊ဖႆ ပစၥယာ ေဝဒနာ၊ေဝဒနာ ပစၥယာ တဏွာ၊တဏွာ ပစၥယာ ဥပါဒါနံ၊ဥပါဒါန
ပစၥယာ ဘဝါ၊ဘဝ ပစၥယာ ဇာတိ၊ဇာတိ ပစၥယာ ဇရာမရဏံ၊ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ သမၻ
ဝႏၲိ၊ဧဝ ေမ တႆ ေကဝလႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ။ ။

၄။ဝစသာ ဥဒါန္းဂါထာေတာ္(ယဒါဟေဝ ပထမဂါထာ)


ယဒါဟေဝ ပါတု ဘဝႏၲိ ဓမၼာ၊အာတာပိေနာ စ်ာယေတာ ျဗဟၼဏႆ။အထႆ ကခၤါ ဝပယႏၲိ သဗၺာ၊ယေတာ ပဇာတိ သေဟတု ဓမၼံ။၅။ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ပဋိေလာမ
အဝိဇၨာယ ေတြဝ အေသသ ဝိရာဂ နိေရာဓာ သခၤါရ နိေရာေဓာ၊သခၤါရ နိေရာဓာ ဝိညာဏနိေရာေဓာ၊ဝိညာဏ
နိေရာဓာ နာမ႐ူပ နိေရာေဓာ၊ နာမ႐ူပ နိေရာဓာ သဠာယတန နိေရာေဓာ၊သဠာယတန နိေရာဓာ ဖႆ နိေရာ
ေဓာ၊ဖႆ နိေရာဓာ ေဝဒနာ နိေရာေဓာ၊ေဝဒနာ နိေရာဓာ တဏွာ နိေရာေဓာ၊တဏွာ နိေရာဓာ ဥပါဒါန နိေရာ
ေဓာ၊ဥပါဒါန နိေရာဓာ ဘဝ နိေရာေဓာ၊ဘဝ နိေရာဓာ ဇာတိ နိေရာေဓာ၊ဇာတိ နိေရာဓာ ဇရာမရဏံ၊ေသာက
ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ နိ႐ုဇၥ်ႏၲိ၊ဧဝ ေမ တႆ ေကဝလႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ နိေရာေဓာ ေဟာတိ။ ။
၆။ဝစသာ ဥဒါန္းဂါထာေတာ္(ယဒါဟေဝ ဒုတိယဂါထာ)


ယဒါဟေဝ ပါတု ဘဝႏၲိ ဓမၼာ၊အာတာပိေနာ စ်ာယေတာ ျဗဟၼဏႆ။အထႆ ကခၤါ ဝပယႏၲိ သဗၺာ၊ယေတာ ခယံ ပစၥယာနံ အေဝဒိ။၇။ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အႏုေလာမ၊ပဋိေလာမ။အဝိဇၨာ ပစၥယာ သခၤါရာ၊သခၤါရ ပစၥယာ ဝိညာဏံ၊ဝိညာဏ ပစၥယာ နာမ႐ူပံ၊ နာမ႐ူပ ပစၥယာ သဠာယတနံ၊
သဠာယတန ပစၥယာ ဖေႆာ၊ဖႆ ပစၥယာ ေဝဒနာ၊ေဝဒနာ ပစၥယာ တဏွာ၊တဏွာ ပစၥယာ ဥပါဒါနံ၊ဥပါဒါန
ပစၥယာ ဘဝါ၊ဘဝ ပစၥယာ ဇာတိ၊ဇာတိ ပစၥယာ ဇရာမရဏံ၊ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ သမၻ
ဝႏၲိ၊ဧဝ ေမ တႆ ေကဝလႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ။ ။

အဝိဇၨာယ ေတြဝ အေသသ ဝိရာဂ နိေရာဓာ သခၤါရ နိေရာေဓာ၊သခၤါရ နိေရာဓာ ဝိညာဏနိေရာေဓာ၊ဝိညာဏ
နိေရာဓာ နာမ႐ူပ နိေရာေဓာ၊ နာမ႐ူပ နိေရာဓာ သဠာယတန နိေရာေဓာ၊သဠာယတန နိေရာဓာ ဖႆ နိေရာ
ေဓာ၊ဖႆ နိေရာဓာ ေဝဒနာ နိေရာေဓာ၊ေဝဒနာ နိေရာဓာ တဏွာ နိေရာေဓာ၊တဏွာ နိေရာဓာ ဥပါဒါန နိေရာ
ေဓာ၊ဥပါဒါန နိေရာဓာ ဘဝ နိေရာေဓာ၊ဘဝ နိေရာဓာ ဇာတိ နိေရာေဓာ၊ဇာတိ နိေရာဓာ ဇရာမရဏံ၊ေသာက
ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ နိ႐ုဇၥ်ႏၲိ၊ဧဝ ေမ တႆ ေကဝလႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ နိေရာေဓာ ေဟာတိ။ ။
၈။ဝစသာ ဥဒါန္းဂါထာေတာ္(ယဒါဟေဝ တတိယဂါထာ)


ယဒါဟေဝ ပါတု ဘဝႏၲိ ဓမၼာ၊အာတာပိေနာ စ်ာယေတာ ျဗဟၼဏႆ။ဝိဒူပယံ တိ႒တိ မာရေသနံ။
သူရိေယာဝ ဩဘာသယ မႏၲလိကၡံ။၉။ပ႒ာန္း ပစၥယုေဒၵသပါဠိေတာ္
ေဟတု ပစၥေယာ၊အာရမၼဏ ပစၥေယာ၊အဓိပတိ ပစၥေယာ၊အနႏၲရ ပစၥေယာ၊သမနႏၲရ ပစၥေယာ၊သဟဇာတ
ပစၥေယာ၊အညမည ပစၥေယာ၊နိႆယ ပစၥေယာ၊ဥပနိႆယ ပစၥေယာ၊ပုေရဇာတ ပစၥေယာ၊ပစၧာဇာတ ပစၥေယာ၊
အာေသဝန ပစၥေယာ၊ကမၼ ပစၥေယာ၊ဝိပါက ပစၥေယာ၊အာဟာရ ပစၥေယာ၊ဣၿႏၵိယ ပစၥေယာ၊စ်ာန ပစၥေယာ၊
မဂၢ ပစၥေယာ၊သမၸယုတၱ ပစၥေယာ၊ဝိပၸယုတၱ ပစၥေယာ၊အတၳိ ပစၥေယာ၊နတၳိ ပစၥေယာ၊ဝိဂတ ပစၥေယာ၊အဝိဂတ
ပစၥေယာတိ။

၁၀။ဇယေႏၲာ စေသာဂါထာမ်ား(ေအာင္ဂါထာမ်ား)(က)ဇယေႏၲာ ေဗာဓိယာမူေလ၊သက်ာနံ နႏၵိ ဝၯေနာ။ဧဝ ေမဝ ဇေယာ ေဟာတု၊ဇယႆု ဇယမဂၤလံ။
(ခ)အပရာဇိတ ပလႅေကၤ၊သိေသ ပုထု ဝိပုကၡေလ။အဘိေသေက သဗၺဗုဒၶါနံ၊အဂၢပေတၳာ ပေမာဒတိ။
(ဂ)သုနကၡတၱံ သုမဂၤလံ၊သုပၸဘာတံ သုဟု႒ိတံ။သုခေဏာ သုမုဟုေတၱာစ၊သုယိ႒ံ ျဗဟၼစာရိသု။
(ဃ)ပဒကၡိဏံ ကာယကမၼံ၊ဝါစာကမၼံ ပဒကၡိဏံ။ပဒကၡိဏံ မေနာကမၼံ၊ပဏီဓိေတ ပဒကၡိေဏ။
(င)ပဒကၡိဏာနိ ကတြာန၊လဘႏၲေတၳ ပဒကၡိေဏ။


၁၁။အဆံုးသတ္၌“ေတအတၳလဒၶါ စေသာေလးပါဒ”(၃-ေခါက္)


(ေတအတၳလဒၶါ သုခိတာ၊ဝိ႐ုဠွာ ဗုဒၶသာသေန။အေရာဂါ သုခိတာေဟာထ၊သဟ သေဗၺဟိ ညာတိဘိ။)
ဘုရား အေနကဇာတင္ပါဠိေတာ္ၿပီး၏။အေနကဇာတင္ ဆံုးေအာင္႐ြတ္ၿပီးလွ်င္ အႏၲရာယ္ကင္းစိမ့္ေသာငွာ ေမတၱသုတ္၊ဝဋၬသုတ္ပရိတ္ေတာ္၊ဘုရား
ဂုဏ္၊တရားဂုဏ္၊သံဃာ့ဂုဏ္၊ယဒုႏၷိမိတၱံ သံုးဂါထာႏွင့္ ဘဝတုသဗၺမဂၤလာ သံုးဂါထာတို႔ကို ဆက္လက္႐ြတ္ဆို
ေတာ္မူၾကေလသည္။
အေနကဇာတင္ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ႐ြတ္ဆိုပူေဇာ္ကန္ေတာ့သူတို႔မွာ က်က္သေရမဂၤလာ တိုးပြားလာသည့္အျပင္
ေဘးအတန္တန္ ရန္အသြယ္သြယ္ အႏၲရာယ္ဟူသမွ် ကင္းစင္ပ၍ တန္ခိုးၾကြယ္ကာ ေအာင္ျမင္မႈရၾကမည္မွာ
မလြဲဧကန္ျဖစ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ............

0 comments:

Post a Comment