Subscribe:

Pages

လွဳိက္လဲစြာၾကိဳဆိုပါသည္...........

Tuesday, March 8, 2011

ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀) ပါးကန္ေတာ့နည္း

သူငယ္ခ်င္းအားလုံးမဂၤလာပါ...ကၽြန္ေတာ္လည္းတရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေလးနီးလုိ႕အလုပ္ေလးေတြပါးေနတာနဲ႕

ဆုိက္ေလးထဲမွာဘာပုိ႕စ္ေလးေရးရင္ေကာင္းမလည္းစဥ္းစားေနတာပါ..အခုေတာ႔စိတ္ကူးေလးေပါက္လာ

တာနဲ႕ကၽြန္ေတာ္အျမဲအသုံးျပဳတဲ႕ခင္ပြန္ၾကီး(၁၀)ပါးဘုရားကေတာ႕နည္းေလးကုိသူငယ္ခ်င္းတုိ႔ေတြလည္း

ၾကည္ညိဳသဒၶါပြားခ်င္ပြားလုိ႕ရေအာင္ကၽြန္ေတာ္ပုိ႔စ္ေလးအျဖစ္တင္လုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။ သိျပီးသားသူငယ္

ခ်င္းေတြလည္းရွိမွာ....မသိေသးတဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြလည္းရွိမွာ...ကၽြန္ေတာ္တင္ျပတာေလးမ်ားမွားတာရွိရင္

သိတဲ႕သူမ်ားကၽြန္ေတာ္႕ကုိေျပာပါခင္ဗ်ာ..ကၽြန္ေတာ္လည္းကုိယ္သိတာေလးကုိေဖာ္ျပရတာမုိ႕မွားေကာင္း

မွားႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...မိုးညွင္းသိ ၤဂီေက်ာင္းတိုက္အရွင္ေဇယ်ာပ႑ိတ( ပိုင္းေလာ့ဆရာေတာ္)ရဲ႕

ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀) ပါးကန္ေတာ့နည္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ဆရာေတာ္အား ဤစာစုျဖင့္ရိုေသျမတ္ႏိုး

လက္စံုမိုး၍ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏ဘုရား........။
ုုု
အရွင္ဘုရားတပည္႔ေတာ္သည္သံသရာအစမွစ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္-* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို္ေတာ္ျမတ္ႀကီးတို႔၏ အေပၚ၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔၏ အေပၚ၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ အဂၢသာ၀က မဟာ သာ၀က ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔၏အေပၚ၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔၏ အေပၚ၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ မိခင္တို႔၏ အေပၚ၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ဖခင္တို႔၏ အေပၚ၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ လိမၼာေစရန္ က်ိဳးေၾကာင္းျပ၍ ဆံုးမတတ္ေသာဆရာသမားတို႕၏အေပၚ

...၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ သီလဂုဏ္၊ သမာဓိ ဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္တို႔ကို ဆည္းပူးျဖည္႔က်င့္လွ်က္ရွိ

...ၾကကုန္ေသာ လူပုဂိၢဳလ္၊ရဟန္းပုဂိၢဳလ္ ၊ အရိယာပုဂိၢဳလ္ တို႔၏ အေပၚ၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ တရားဓမၼတို႕ကို ေဟာေျပာျပသ ဆံုးမတတ္ေသာ ဆရာသမား

..တို႕၏အေပၚ၌
* ထမင္းတလုပ္၊ ေရတလုပ္ စသည္ျဖင့္ေပးကမ္းခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပံ့ဖူးေသာ ေက်းဇူးရွင္ပုဂိၢဳလ္ တို႔၏ ..အေပၚ၌

ကာယကံ ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ သံုးပါးေသာကံတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွားခဲ့သည္ရွိခဲ့ပါေသာ္ထိုအျပစ္တု႕ိကိုေပ်ာက္ပါေစျခင္း

အက်ိဳးငွာ ရိုေသျမတ္ႏိုးလက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ဘုရား........။ထုိသို႕႔ရွိခိုး ပူေဇာ္ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ကန္ေတာ့ရ

ေသာေကာင္းမႈကံေစတနာတို႔ေၾကာင့္ အလံုးစံုေသာ ေဘးေရာဂါအႏၱရာယ္ အေပါင္းတို႔မွကင္းေ၀းျပီးလွ်င္

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မႈေသာ သစၥာေလးပါးျမတ္တရား ကိုေကာင္းစြာသိျမင္ ျပီးနိဗၼ့ာန္သို႔၀င္ႏိုင္

ေသာ ကိုယ္ ျဖစ္ရပါေစသား အရွင္ဘုရား။ေလာကီမဂၤလာအျဖာျဖာတို႕သည္လည္း စိတ္ႀကံတိုင္း ၊ေတာင္းတ

တိုင္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ျပည္႔စံု၍ ႏွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းရပါေစသား အရွင္ဘုရား.....လုိ႔ျပီးရင္ ငါးပါးသီလ

ခံျပီးဘုရားဆက္ရွိခုိးေပါ႕...။


ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀) ပါး ပူေဇာ္ရျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကေတာ႕

၁။ အစားအစာ မရွားပါးျခင္း။
၂။ ေရာက္ရာအရပ္၌ ေလးစားပူေဇာ္ခံရျခင္း။
၃။ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးႏွင့္ ကင္းေ၀းႏိုင္ျခင္း
၄။ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားျခင္း။
၅။ ပရိသတ္အလယ္၌ တင့္တယ္စြာေနႏိုင္ျခင္။
၆။ ေကာင္းသတင္းဂုဏ္ေက်ာ္ေဇာျခင္း။
၇။ အေျခြအရံ မ်ားျခင္း။
၈။ စီးပြားဥစၥာ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း။
၉။ ေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႕ ေသာ္ အကူအညီရျခင္း။
၁၀။ သားေကာင္းသမီးေကာင္း ရရွိႏိုင္ျခင္း။

ဆုိတဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရရွိမွာပါ.....

ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀) ပါးျပစ္မွားမိပါက သင့္တတ္ေသာ ဒဏ္ဆယ္ပါးကေတာ႕....

ေသြးအန္ျဖစ္လြယ္ ၊ ေရာင္း၀ယ္ကုန္ရွဳံးျခင္း ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းအဂၤ ါ
ႏူနာကုဌ၊ ရူးၾကေဖာက္ျပန္၊ မင္းဒဏ္သင့္ခဏ္း၊
ၾကမ္းတမ္းစြပ္စြဲ ၊ ေသကြဲ သားခ်င္း၊ ပ်က္ျခင္းစည္းစိမ္၊
ေနအိမ္မီးေလာင္ ၊ဒုကၡေကာင္သည္ ၊ လူ႕ေဘာင္ ဒီဌ
ေတြ႔ႀကံဳရ၍ ေသကငရဲ ၊ကမာၻစြဲ၏...။
ဤ ဆယ္ပါးအျပင္ မဂ္ဥာဏ္၊ ဖိုဥာဏ္ကိုလည္း တားႏိုင္ပါတယ္လုိ႕အနက္ဖြင္႔ဆုိထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ.....

..သူငယ္ခ်င္းအားလုံးရြင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...

0 comments:

Post a Comment